Vekillerin deprem atağı

Eski Bayındırlık Bakanı Ergezen'in 'Depremde yüzde 72'si yıkılır' dediği Adıyaman ve iki fayın kesiştiği yerde kurulan Gölbaşı ilçesinde alınacak önlemleri belirlemek için 22 vekil Meclis araştırması istedi.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Eski Bayındırlık Bakanı Zeki Ergezen'in isim vermeden yaptığı açıklama ve uzmanların deprem riski olduğunu öne sürdükleri Adıyaman ve bazı ilçeleri için Meclis araştırması istendi. En büyük riskin, iki fayın kırılma noktasının kesiştiği ve çekilen göl sularından kalan kumlu araziye kurulan 40 bin nüfuslu Gölbaşı ilçesinde olduğu belirtildi.
CHP Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy ile 22 arkadaşı tarafından TBMM Başkanlığı'na verilen Meclis araştırması önergesinde, Zeki Ergezen'in Bayındırlık Bakanlığı döneminde yaptığı açıklama anımsatıldı. Ergezen'in, "Kırsal kesimdeki bir ilimizde 5.9-6.3 şiddetinde olabilecek bir depremde binaların yüzde 72'sinin yıkılabileceğini belirledik. Panik olmasın diye ili açıklamıyorum" dediği ilin Adıyaman olduğu savunulan önergede, Maden Tetkik Arama Marmara Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Herece'nin Doğu Anadolu Fay'ında (DAF) her an büyük ve yıkıcı deprem beklentisinde olduğu belirtildi. Önergede Herece'nin, "Bu bölgede 1513'ten bu yana büyük bir deprem olmaması, Gölbaşı-Türkoğlu segmanının, olası deprem beklentisine yol açan potansiyel bir sismik boşluk olarak ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle yakın planda büyük depremler yolda diyebiliriz" ifadelerine dikkat çekildi.
Vekiller, 4-25 km. genişlikteki deformasyon kuşağına sahip DAF zonundan ikisi olan, 50 km. uzunluğundaki Çelikhan-Gölbaşı ve 90 km uzunluğundaki Gölbaşı-Türkoğlu fayının 40 bin nüfuslu Gölbaşı ilçesinde kesiştiğini belirtti. Büyük kısmı, çekilen göl sularından kalan bataklık arazi üzerinde yer alan ilçenin, demiryolu istasyonunun kurulması üzerine 1960'lardan sonra yerleşime açıldığı ve sürekli göç aldığı bildirildi.
'Acilen önlem alınmalı'
Önergede, Jeoloji Mühendisleri Odası'nın (JMO) 'Deprem ve Kentleşme Konferansları Sonuç Bildirgesi'ne de yer verildi. Bildirgede, faylardaki enerji birikimi nedeniyle Gölbaşı-Türkoğlu fayı ve Palu-Bingöl arasındaki alan ile kuzeyinin yakın gelecekte yıkıcı bir deprem riski altında olduğu ifade edilerek, bölgenin zemin yapısına dikkat çekildi ve şöyle denildi:
"Adıyaman'ın 1. derece deprem bölgesinde yer alan ilçeleri Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Sincik ve Tut ilçeleri güvenli kentleşme açısından acilen önlem alınması gereken yerleşim merkezleridir. Örneğin, diri fayların oluşturduğu bir ova üzerine kurulmuş olan Gölbaşı ilçesi bu anlamda özel önem taşıyor. Gölbaşı-Türkoğlu fayı ve Sincik-Palu fay hatlarının büyük deprem üretme olasılığı göz önüne alınırsa, Adıyaman ilinin genel olarak jeolojik-jeoteknik etütlerinin bir an evvel yapılarak, kentleşmeye uygun yeni yerleşim alanlarının belirlenmesi gerekmektedir."
Önergede, "Bölgede veya bölgeyi etkileyebilecek bir depremde oluşabilecek yıkımların çok büyük can ve mal kaybına neden olacağı nasıl ki tahminlerin ötesinde bilimsel bir gerçekse, depremin etkilerinin azaltılabileceği de o kadar bilinen bir gerçektir" ifadesine yer verildi. Önergede risk altındaki Adıyaman ve Gölbaşı, Çelikhan, Tut ile Sincik beldesinin yanı sıra Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesiyle Bingöl ve Palu'da olası bir depremde can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla alınacak önlemleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması yapılması istendi.


    http://www.radikal.com.tr/7505327505320

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.