Velisinden imza alan son sınıf öğrencisine 25 gün ÖSS izni

ÖSS'ye hazırlanan öğrenciler için okul, 'fiilen' yarım dönem kısaldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), velilerin yazılı izin talebi doğrultusunda öğrencilere toplam 25 güne kadar izin kullandırma kararı aldı


Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik valiliklere gönderdiği genelgeyle, lise son sınıf öğrencilerinin ‘velilerin başvurusu halinde’ izinli sayılması istendi.
Genelgede, kararın stresi azaltma ve derslere motivasyonu artırma gerekçesiyle alındığı belirtildi.
“Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin, yıl boyu yoğun bir çalışma temposu göstererek ÖSS’ye hazırlandıkları göz önünde bulundurularak, sınav streslerinin azaltılması, derslere motivasyonlarının sağlanması ve sınavlara psikolojik olarak daha rahat girmeleri amacıyla bu yıla mahsus olmak üzere (c) bendinde belirtilen özürlerin yanı sıra öğrenci velisinin okul müdürlüğüne yazılı olarak başvurması halinde beyan edeceği sürenin de özürlü devamsızlıktan sayılması, öğrenci ve velilerine moral kazandıracaktır.”

Toplam 45 gün devamsızlık hakkı
MEB yetkilileri öğrencilerin rapor almalarının önlenmesi amacıyla uygulamaya gidildiğini belirterek, velilerinin yazılı başvurmaları kaydıyla öğrencilere 25 güne kadar izin verilebileceğini, bu sürenin ‘özürlü izin’ olarak sayılacağını ifade etti. Öğrencinin özürsüz olarak 20 gün okula devam etmeme hakkı bulunduğunu anımsatan yetkililer ‘özürlü’ ve ‘özürsüz’ devamsızlığın toplam 45 günü geçmeyeceğini söyledi. (Radikal)