Virüslü atıklara dikkat

ANKARA - Çevre ve Orman Bakanlığı, domuz gribi (H1N1) virüsünün yayılmasını önlemek için tıbbi atıkların uygun biçimde bertaraf edilmesi uyarısında bulundu.
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, domuz gribi nedeniyle oluşan atıkların bertarafı için şu açıklamayı yaptı: “Domuz gribinden kaynaklanan atıklara maruz kalan tüm bireyler potansiyel olarak risk altındadırlar. Bu tıbbi atıklar, halk sağlığı için ciddi tehdit niteliğindedir ve çevreyi de olumsuz etkiler. Tüm tıbbi atıklar gibi domuz gribinden kaynaklanan atıkların da sağlık kuruluşlarında ayrı toplanıp taşınması zorunludur.  Bu atıklar için, nitelikleri Yönetmelik’te belirtilen torbalar ve kesici - delici malzeme atık kapları kullanılmalıdır. Toplama ve taşımada görevli personelin eldiven, maske ve tıbbi atık için kullanılan iş tulumu ile çalışması gerekmektedir. Domuz gribinden kaynaklanan atıklar;
- Tıbbi atık yakma tesislerinde yakılarak, - Tıbbi atık düzenli depolama sahalarında depolanarak, - Tıbbi atık sterilizasyon tesislerinde sterilize edilerek, - Tıbbi atık yakma, düzenli depolama veya sterilizasyon tesisi yok ise özel olarak hazırlanmış çukurlarda gömülerek bertaraf edilmelidirler.
Diğer seçeneklere başvurulamadığı hallerde son çare olarak uygun şekilde su kaynaklarından uzak yerlere gömülmelidir.’ (Radikal)