Vizeyi savunan yok

Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alınan göç sorunu, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 'vize' olarak adlandırılan 'İstanbul'a göç edenlere ikametgâh sorulsun' önerisini yeniden gündeme getirdi.

İSTANBUL - Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alınan göç sorunu, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 'vize' olarak adlandırılan 'İstanbul'a göç edenlere ikametgâh sorulsun' önerisini yeniden gündeme getirdi. Uygulamanın hukuksuz ve faydasız olduğunu belirten uzmanlar, çözüm olarak kent vergisi ve bölgesel planlamayı öneriyor. Uzmanların konuyla ilgili yaptığı değerlendirmeler şöyle:
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Eyüp Muhçu: İnsanlar son 60 yıldır plansız kentleşme ve yatırımların batıda yoğunlaşması nedeniyle yaşadıkları bölgeden göç etti. Göçün ceza yasalarında yapılacak değişiklikle ve baskıyla önlenmesi mümkün değil. Çözüm için göçe neden olan koşulların ortadan kaldırılması, gerekir. Bunun için de planlama ve yatırımların o bölgelere kaydırılması gerekiyor. Nüfus ve göç hareketleri, demokratik olmayan yöntemlerle kısıtlanamaz.
'Teşvikler önemli'
Şehir Planlamacıları Odası Başkanı Erhan Demirdizen: Göç sorununun çözümü vize uygulaması değil, bölgeler arası dengesizliğin kaldırılmasıdır. Bunun için mevcut sektörlere dayalı teşvik yasası yerine, coğrafi unsurlara dayalı teşvik yasası getirilmeli ve bölgesel planlamalar yapılmalı.
İtalya'nın kuzeyi zengin, güneyi fakir olduğu için, nüfus arasında denge oluşturmaya yönelik bölgesel kalkınma planları uygulanıyor.
Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Zafer Üskül: Vize uygulaması anayasal bir hak olan 'seyahat ve yerleşme özgürlüğü hakkına' aykırıdır. İsteyen herkes ülkenin bütün kentlerine girebilir ve yerleşebilir. Ancak bir kent aşırı göç alıyor ve bunu taşıyamayacak hale geliyorsa, yapılacak olan kent meclislerinin birtakım vergilendirme yollarına başvurmasıdır. Örneğin, işletme açılması zorlaştırılır, fiyatlandırma sistemi değiştirilir. Ancak İstanbul'un kent meclislerinin böyle bir yetkisi yok.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: İşsizliği önlemeden, istihdam yaratmadan kapkaç, hırsızlık ve madde bağımlılığını önlemek mümkün değildir. Göçte sınır olmaz. Kentlere vizeyle giriş sorunu çözmez. Planlı ve istikrarlı büyüyen kentler çare olacaktır.
Nurettin Sözen: Çağdışı bir öneri
Şehirlere göç konusunun konuşulduğu MGK toplantısında İstanbul'a vize önerisi de konuşuldu ancak resmi gündeme alınmadı. MGK, bu tür çözümler yerine uzun vadeli çözümlerin bulunması kararı aldı. Siyasilerin tepkileri şöyle:
Nurettin Sözen (CHP): Bir kere Başbakan Erdoğan'ın gündeme getirdiği bu görüş çok çağdışı bir öneri. Bu Sovyetler Birliği döneminde kentler arasında yolculuklarda denendi ancak Enternasyonal bunu kaldırdı. Her Türk yurttaşının yurdun her köşesine seyahat etme ve yaşama hakkı var. AB'den serbest dolaşım hakkını almak isterken kendi yurttaşlarımıza serbest dolaşımı yasaklama girişimi anlaşılır bir şey değil.
Sırrı Özbek (CHP): Ciddiye alınıp değerlendirilecek bir öneri değil. Bir sorun varsa bunun temeline inmek gerekir, geçici çözümler bulmak değil. Sorun göçtür ve bunun nedenleri ortadadır. Anayasa'ya aykırı özgürlükleri zedeleyen önerileri tartışmanın yararı yoktur.
Hasan Fehmi Güneş (CHP): Gerçekçi, geçerli ve akılcı bir çözüm olamaz. Bunu Başbakanlık düzeyindeki bir kişinin ifade etmesini hayretle karşılıyorum. Göç sorununu çözmek lazım.


    http://www.radikal.com.tr/8472158472150

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.