Yabancılar mülk alırsa izlenecek

Türkiye'de mülk alan yabancıları izlemek için kurulan komisyon 'risk haritası' çıkarıyor. Vatandaşlarına taşınmaz satılmayacak 35 ülke de belli oldu.
Haber: FATMA SİBEL YÜKSEK / Arşivi

ANKARA - Türkiye'de mal edinmek isteyen yabancıların 'amaç ve faaliyetleri'ni izlemeye almak için Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Adalet bakanlıkları ile Genelkurmay, MGK, MİT ve Tapu Kadastro temsilcilerinden oluşan bir komisyon oluş-turuldu. Yabancıların tapu sicil müdürlüklerine yapacakları başvurular, bu komisyon tarafından incelenecek. Ayrıca 35 ülke vatandaşına taşınmaz mal satışı yapılmayacağı belirtildi.
Avrupa Birliği'ne uyum yasaları kapsamında Vakıflar Kanunu ve Tapu Kadastro Kanunu'nda yapılan değişiklikle yabancıların Türkiye'de mülk edinmeleri kolaylaştırıldı. Ancak yabancı ülke vatandaşlarının 'sınırsız ve kontrolsüz mal edinmelerinin ülke güvenliği ve çıkarları açısından sakıncalar içerebileceği' gerekçesiyle, bu girişimleri izlemek
üzere 24 Aralık 2003 tarihinde bir komisyon kuruldu.
İlk toplantısını yapan komisyon, yabancıların mal edinmek istediği bölgeleri belirleyerek risk haritası çizilmesini kararlaştırdı. Risk haritası askeri tesisler, stratejik alanlar, köprüler, ener-
ji hatları yeraltı kaynakları, verimli tarım arazileri gibi kritik bölgeleri ve bu bölgelere yakın alanları kapsayacak. Tespit edilen bölgelere yönelik yoğun arazi alımı engellenecek, yapılan başvuruların ülke güvenliği ve çıkarları açısından uygun olup olmadığına karar verilecek.
Komisyon, Antalya'nın Alanya ilçesinde tapu alan 13 bin Alman vatandaşı ile Ceylanpınar ve Dalaman Devlet üretme çiftliklerinin özelleştirilmesiyle
'organize hayvancılık' işine giren İsrailliler ve Ermenilerin durumunu da gündemine aldı. Hollandalılar, Amerikalılar ve İngilizler başta olmak üzere yabancı sermayeli şirketler eliyle Türkiye'nin en önemli tarım alanlarının 'doğrudan' satın alınmasına yönelik talepler ile GAP bölgesindeki verimli tarım alanlarına yönelik satın alma talepleri de komisyonun gündeminde.
Öte yandan, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, talepleri değerlendirilmeyecek ülkelerin listesini genelgeyle duyurdu. Buna göre, aralarında İran, Irak, Afganistan, Cezayir, Hindistan, Ermenistan, Küba, Yunanistan, Tunus, Suudi Arabistan'ın bulunduğu 35 ülke Türkiye'den taşınmaz edinemeyecek. Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Panama, Uruguay, Belize, Benin, Orta Afrika Cumhuriyeti gibi 87 ülkenin vatandaşları ise Türkiye'den mal edinebiliyor.30 hektar sınırı
2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 35. maddesinde değişiklik yapılarak,
'karşılıklı ve kanuni sınırlamalara uyma' kaydıyla yabancı gerçek ve tüzelkişilere taşınmaz edinme izni verildi. Yabancıların 30 hektardan fazla taşınmaz edinebilmesi Bakanlar Kurulu kararına bağlandı. 442 sayılı Köy Kanunu'nun 87'nci maddesi de yürürlükten kaldırılarak, yabancılara askeri ve stratejik bölgeler dışında taşınmaz edinme hakkı tanındı.