Yabancıya taşınmaz satışına iptal

Anayasa Mahkemesi, bazı koşullarda yabancılara taşınmaz satışını öngören yasa hükümlerini, oy birliğiyle iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, bazı koşullarda yabancılara taşınmaz satışını öngören yasa hükümlerini, oy birliğiyle iptal etti. Karar, Resmi Gazete'de yayımından başlayarak 3 ay sonra yürürlüğe girecek.
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünkü toplantıda, 4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle açılan davayı esastan görüştüklerini bildirdi. Kılıç, yasanın yabancılara bazı koşullarda taşınmaz satışını öngören 19. maddesinin iptal edildiğini belirterek, bu kararın oy birliğiyle alındığını söyledi. Kılıç, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 3 ay sonra gireceğinin kararlaştırıldığını kaydetti.
Kılıç, bazı koşullarda yabancılara taşınmaz satışını öngören yasa hükümlerinin iptal kararının yabancılara hiç mal satılamayacağı anlamına gelmediğini ifade ederek, bu konuda getirilen yasal güvencelerin ve sınırlamaların yeterli görülmediğini belirtti.
Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünkü toplantıda CHP'nin 4916 Sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle açılan davayı esastan görüştüklerini söyledi.
Kılıç, yasanın Tapu Kanunu'nun 35. maddesini değiştiren 19. maddesinin oy birliğiyle iptal edildiğini belirtti. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 3 ay sonra yürürlüğe girmesinin kararlaştırıldığını ifade eden Kılıç, yapılan ve devam eden işlemler bulunduğunu, iptal kararıyla yasal boşluk doğacağını, bu nedenle de kararın yürürlüğe girmesi için 3 ay süre verildiğini kaydetti.
Kılıç, 3 ay sonunda, yasanın yürürlükten kalkacağını belirterek, oluşan yasal boşluğu gidermesi için yasa koyucunun bu sürede yeni bir düzenleme yapması gerektiğini söyledi. Bu kararın yabancılara 'hiç mal satılamaz' anlamında olmadığını belirten Kılıç, bu konuda getirilen yasal güvence ve sınırlamaların yeterli görülmediğini ifade etti.
İptal edilen düzenleme, karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticari şirketlerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde taşınmaz edinebileceklerini öngörüyor. Düzenleme ayrıca, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin 30 hektardan fazla taşınmaz edinebilmesini Bakanlar Kurulu'nun iznine tabi kılıyor.

İPTAL İSTEMİ REDDEDİLEN HÜKÜMLER

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Kılıç, 4916 Sayılı Yasa'nın 9. maddesiyle 4706 Sayılı Kanun'a eklenen geçici 5. maddesi, geçici 2. maddesinin iptal isteminin reddedildiğini bildirdi.
Kılıç, 4916 Sayılı Yasa'nın 30. maddesiyle düzenlenen hükmün iptal istemi hakkında bu konuda yasa değişikliği yapıldığı için 'karar vermeye yer olmadığına' karar verildiğini söyledi.


    http://www.radikal.com.tr/7408177408170

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.