@ismailsaymaz

Yakılıp yağmalanan Gül Kitabevi için yardım kampanyasına izin verilmedi 

Yakılıp yağmalanan Gül Kitabevi için yardım kampanyasına izin verilmedi 
Yakılıp yağmalanan Gül Kitabevi için yardım kampanyasına izin verilmedi 
Kırşehir'de "PKK protestosu" sırasında onlarca saldırgan tarafından yağmalanan ve ateşe verilen Gül Kitabevi'nin, zararını karşılayabilmek için yapmayı düşünülen bağış ve yardım kampanyasına valilik tarafından izin verilmedi.
Haber: İSMAİL SAYMAZ - ismail.saymaz@radikal.com.tr / Arşivi

RADİKAL - Gül Kitabevi için Haydar Baran isimli yurttaş, 8 Eylül'deki saldırıdan sonra Kırşehir Valiliği'ne başvurarak, zararının karşılanması için bankada hesap açtırmak suretiyle yardım toplamak için izin istedi. Ancak valilik bu talebi reddetti. İl Dernekler Müdürü Cemalettin Duran tarafından 16 Ekim'de verilen yanıtta, ret işlemine 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun dokuzuncu maddesi gerekçe gösterildi. Bu maddede şöyle deniliyor:

"İzin vermeye yetkili makamlarca başvuru üzerine işin önemi, yardım toplama faaliyetine girişeceklerin yeterlilikleri, yapılacak hizmetin amaca ve kamu yararına uygunluğu, yardım toplama faaliyetinin başarıya ulaşıp ulaşmayacağı ve gerekli görülen diğer konular üzerinde inceleme yapılır ve sonucu en geç iki ay içinde başvuranlara yanıt verilir."