Yan etki doktoru etkileyecek!

Yargıtay, ilaçların yan etkisi konusunda hastayı bilgilendirmeyen doktorlara tazminat yolunu açtı. Üniversite hastanesinde muayene olan Ç.M., ilaçlarını kullandıktan dokuz gün sonra mide kanaması geçirdi ve
ameliyat olmak zorunda kaldı.

ANKARA - Yargıtay, ilaçların yan etkisi konusunda hastayı bilgilendirmeyen doktorlara tazminat yolunu açtı. Üniversite hastanesinde muayene olan Ç.M., ilaçlarını kullandıktan dokuz gün sonra mide kanaması geçirdi ve
ameliyat olmak zorunda kaldı. Ç.M., doktor ve üniversite hastanesi
aleyhine 2 bin 850 YTL maddi ve 10 bin YTL manevi tazminat istemiyle dava açtı.
Doktor ve hastane, "Uygulanan tedavi mide hassasiyeti olan kişilerde mide kanamasına neden olabilir. Hasta muayene sırasında mide rahatsızlığını doktora iletmemiş" diyerek kendini savundu. Bilirkişi raporunda da 'Mide kanamasıyla tedavi arasında bir illiyet bağı kurulamamıştır' denildi. Yerel mahkeme de doktor ve üniversiteyi haklı buldu.
Ancak temyize giden davayı görüşen Yargıtay 13. Dairesi aksi yönde görüş bildirerek, doktoru haklı bulan kararı bozdu. Yargıtay kararında, doktorun hastayı ilaç konusunda bilgilendirdiğine dair dosyada davalı doktorun mücerret (soyut) beyanı dışında herhangi bir bulgu ve belge olmadığı belirtildi. Yargıtay yeni ve daha kapsamlı bir bilirkişi raporu da istedi. Yerel mahkeme davayı yeniden ele alacak.