Yanlış haritaya hapis

ANKARA - Ülke menfaatlerine uygun olmayan ve uluslararası alanda istismar edilebilecek nitelikteki haritaların üretim ve kullanılması yasal düzenleme ile önlenecek. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AKP’li Hasan Kemal Yardımcı’nın TBMM’ye sunduğu Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin yasa teklifine göre, Genelkurmay Başkanlığı’ndan uygunluk onayı alınmadan harita, atlas, küre ve benzeri dokümanı basanlar, dağıtanlar veya yayımlayanlara adli para cezası verilecek. Bunlar Türk milli menfaatlerini, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü, tehlikeye düşürecek nitelikteyse üreten ve dağıtanların iki yıldan beş yıla kadar hapsi istenebilecek. (Radikal)