Yargı: İhmale af yok

30 yaşındaydı
Hatice Eşiyok, İstanbul Fatih'te özel bir hastanede guatr ameliyatı olduktan sonra yaşamını yitirdi. Eşi Ahmet Eşiyok, hastaneyi ihmalle, Sağlık Bakanlığı'nı ise denetim yapmamakla suçlayıp mahkemeye verdi.
Örnek bir karar
İstanbul 3. İdare Mahkemesi, bakanlığı 300 milyar lira tazminata mahkûm etti. Mahkeme kararında "Hastanenin sağlık şartlarının uygun olmadığı anlaşılmıştır. Bunu denetleme görevi bakanlığa aittir" denildi.
Haber: DEMET BİLGE / Arşivi

İSTANBUL - Fatih'te özel bir hastanede 'guatr' ameliyatı olduktan sonra ölen Hatice Eşiyok'un ailesi, Sağlık Bakanlığı'ndan 300 milyar lira tazminat kazandı. Hastane Eşiyok'un ölümün ardından 'gerekli şartları yerine getirmediği' gerekçesiyle mühürlenirken, mahkeme hastaneyi denetleme görevini yerine getirmeyen Sağlık Bakanlığı'nın kusurlu olduğuna hükmetti.
İki çocuk annesi 30 yaşındaki Hatice Eşiyok, 2000 yılında Fatih'teki Özel Doğaner Hastanesi'nde ameliyatı olduktan sonra ölmüş, eşi Ahmet Eşiyok gerekli denetimleri yapmadığı için Sağlık Bakanlığı'na dava açmıştı.
'Bakanlık kusurlu'
İstanbul 3. İdare Mahkemesi'ne Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen savunmada, usul yönünden sorumluluğun tamamen özel hastane işletmeciliğinde
olduğu belirtilerek, tüm uyarıların zamanında yapıldığı vurgulandı.
Mahkeme ise kararında Sağlık Bakanlığı'nın kusurlu olduğuna hükmetti. Kararda Anayasa'nın 125. maddesine göre ve idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu belirtildi. Kararda, Eşiyok'un ölümünden sonra hastanenin durumunu ortaya koyan bilirkişi raporlarına da yer verilerek, hastane ruhsatının 14 Kasım 2000 tarihinde iptal edildiği belirtildi. Kararda hastane ile ilgili yapılmış şu tespitler sıralandı:
"Hastanenin sağlık şartlarının çalışma koşullarına uygun olmadığı, kadro olarak ameliyat yapmaya müsait olmadığı, buna karşın ameliyat izni bulunduğu, ameliyat için gerekli alet ve teçhizatın bulunduğu, ancak araçların eski olduğu ve steril olmadığı, temizlenme ve ayılma odasının çok kötü olduğu, özellikle birinci ve ikinci bodrum katları ve morg bölümünün son derece bakımsız olduğu, mesul müdür ve çalışanların büyük bölümünün görev başında bulunmadığı, tıbbi tahlil laboratuvarının bulunmadığı..."
Kararda Sağlık Bakanlığı'nın denetim görevini yerine getirmediği vurgulandı: "Davalı idare tarafından cerrahi vakaları kabul ve tedavi etmek üzere ruhsatlandırılan Özel Doğaner Hastanesi üzerinde denetim ve gözetim yükümlülüğü gereğinin zamanında yapılmaması ve tespit olunan aykırılıklara yönelik caydırıcı yasal müeyyideleri kullanma yetkisine haiz olmasına karşın bunların kullanılmamasından ötürü somut olayda hizmet kusurunun varlığı mahkememizce kabul edilmiştir" denildi. Mahkemede, Sağlık Bakanlığı'nın Eşiyok ailesine 100 milyar manevi, 37 milyar maddi tazminat ödemesine karar verdi. Eşiyok'un avukatı Cengiz Hortoğlu, yasal faiziyle tazminatın 300 milyar lira olduğunu belirterek, "Bu, insan hakları ve hasta hakları açısından çok önemli bir karar" dedi. Eşiyok'un hastane sahibi ve doktorlar aleyhinde açtığı ceza ve tazminat davaları ise sürüyor.