Yargı kararı yerine ABD'yi savunan Gökçek'e kınama

Yargı kararı yerine ABD'yi savunan Gökçek'e kınama
Yargı kararı yerine ABD'yi savunan Gökçek'e kınama
Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "yargı kararını uygulamadığı gerekçesiyle "ilan yoluyla kınanmasına" karar verdi


Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in “yargı kararını uygulamadığı gerekçesiyle “ilan yoluyla kınanmasına” karar verdi.
Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi, ABD Büyükelçiliği’nin güvenlik gerekçesiyle kaldırımlara koyduğu yaya ve araç geçişini engelleyen bariyerleri yargı kararına rağmen söktürmediği gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, ilan yoluyla kınanmasına karar verdi.
Ankara’da bulunan Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği’nin kaldırımlara yerleştirdiği bariyerlerin yaya ve araç geçişini engellediği gerekçesiyle Ankara Barosu avukatlarından Tezcan Çakır, Ankara 12. İdare Mahkemesi’nde iptal davası açtı.
Mahkeme kaldırım üzerindeki yapılaşmayı hukuka aykırı bularak işlemin yürütmesini durdurdu. Çakır, Ankara Valiliği ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yargı kararını uygulamaları için başvuruda bulunmasına rağmen demir bariyerler sökülmeyince, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28 maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Mahkeme kararlarının otuz gün içinde kamu görevlilerince kasten yerine getirilmemesi halinde ilgili, idare aleyhine dava açabileceği gibi, kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası açılabilir.” hükmü uyarınca Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Vali Kemal Önal ve Melih Gökçek hakkında dava açtı. Yapılan yargılama sırasında davalılar sorumluluğu birbirlerinin üzerine atarlarken Gökçek, yargılamanın ilerleyen aşamalarında kararın uygulanmasının diplomatik krize neden olacağını, o dönem Dışişleri Bakanı olan Abdullah Gül’ün de bu yöndeki yazılı görüşü olduğunu beyan ederek kararı bilinçli olarak uygulamadığını “itiraf” etti.

GÖKÇEK:" ABD’Yİ KARŞISINA ALMAMAK İÇİN MAHKEMELERİNİN KARARINA UYMADI"
Gökçek, yazılı savunmasında, “ABD’nin bilinen siyasi ve politik durumu karşısında Ankara Büyükşehir Belediyesi, hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri’ni karşısına alabilecek eylemde bulunmaktan kaçınmıştırö açıklanmasında bulundu.
Çakır’ın avukatı Tansu Batur ise, Gökçek’in “özrünün kabahatinden büyük olduğunu" ifade ederek davanın kabulünü talep etti. Mahkeme davayı yetki kargaşası olduğundan bahisle reddederken Yargıtay, bu kararı Melih Gökçek’in sorumlu olduğu tespitiyle bozdu. Yargıtay’ın bozma kararı sonrasında dosyayı yeniden görüşen 22. Asliye Hukuk Mahkemesi, Melih Gökçek’in ilan yoluyla kınanmasına karar verdi. Karar niteliği itibariyle bir “ilkö olması nedeniyle önem taşıyor. (anka)