Yargı: Kürtçe türkü serbest

Yargıtay, seçim mitinginde Kürtçe türkü söyleyen sanığa verilen cezayı bozdu. Artık mitinglerde her dilden şarkı çalınabilecek. Ancak kürsüden yalnız Türkçe konuşulabilecek.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Yargıtay 8'inci Ceza Dairesi, Kürtçe türkülere özgürlük tanıdı. Daire, Seçim Kanunu'ndaki yasak gerekçe gösterilerek seçim mitinginde saz çalıp Kürtçe türkü söyleyen sanığa verilen hapis cezasını bozdu. Daire, türkünün Seçim Kanunu'yla cezalandırılan 'yasak dilde propaganda' görülmesine karşı çıktı ve sanığın beraatını istedi. Artık seçim meydanlarında Türkçe dışındaki dillerde de müzik çalınabilecek.
Yerel mahkeme ceza verdi
Şırnak'ta bir mitingde saz çalıp Kürtçe türkü söylediği gerekçesiyle Yusuf Uğur, Türkçe-Kürkçe kaset çaldığı gerekçesiyle de Abdülaziz Bilgi hakkında açılan dava Şırnak Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Nisan 2003'te davayı sonuçlandırdı ve iki sanığı da Seçim Kanunu'na muhalefetten hapse mahkûm etti. Mahkeme kararında, yasanın, Türkçe dışındaki dillerde propaganda yasağı getiren maddesini esas aldı. Sanıklar, kararı temyiz etti.
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 27 Nisan'da davayı sonuçlandırdı. Daire oybirliğiyle, yerel mahkemenin Kürtçe türküye ceza kararını bozdu. Daire öncelikle sanık Uğur'un durumunu tartıştı ve Türkçe dışındaki dillerde türkü söylemenin Seçim Yasası'ndaki propaganda yasağına girmediğini belirtti.
Daire, ardından Kürtçe kaset çaldığı için cezalandırılan diğer sanığın durumunu değerlendirdi ve Kürtçe türkü söyleyen ve kasetten çalanlara ceza verilemeyeceğine şöyle hükmetti: "Sanığın seçim propagandası amacıyla düzenlenen toplantıda saz çalıp Türkçe ve Kürtçe türkü söylemesi, yasada belirlenen anlamda propaganda niteliğinde olmadığı, diğer sanık Abdülaziz Bilgi'nin ise daha önceden Türkçe-Kürtçe hazırlanan kasedin çalınması sırasında güvenlik kuvvetlerinin uyarısı üzerine kaset yayınını durdurması karşısında her iki sanığın suç kastının bulunmadığı gözetilmeden, beraatları yerine mahkûmiyetlerine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir."
Yeni TCK'da ceza 20 yıl olabilir
Dairenin bu kararı, seçimlerde Türkçe dışındaki herhangi bir dilde şarkı-türkü çalınmasına ceza verilemeyeceği yönünde mahkemelere yol gösterici olacak. Ancak Yargıtay'ın türküye özgürlük yorumuna rağmen, seçimlerde ve partinin diğer faaliyetlerinde Türkçe dışındaki dillerde konuşma yasağı sürüyor. Çünkü; buna kaynaklık eden Seçim Kanunu ile Siyasi Partiler Kanunu'ndaki, başka dillerde propagandaya hapis öngören maddeler yerinde duruyor.
Hatta daha vahimi var; 1 Haziran'da yürürlüğe girecek yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) ile parti toplantıları veya seçimlerde Türkçe dışındaki dillerde propaganda yapanlara verilecek ceza 20 yıl bile olabilecek. Bunun nedeni, mevcut TCK'da olan bir hükmün yeni TCK'ya taşınmaması.
Mevcut TCK'nın 15/1 maddesi, maddede üst sınırı belirlenmeyen cezalarda üst cezanın beş yıl kabul edileceği düzenlenirken, yeni TCK'da (49. madde), 'Süreli hapis cezası, aksi belirtilmeyen hallerde bir aydan az, 20 yıldan fazla olamaz' hükmünü getiriyor. Partiler Kanunu'nda bu suça alt sınır olarak altı ay öngörülürken ceza üst sınırı bulunmadığından, yeni TCK'dan sonra Kürtçe, Lazca vb. dillerde propaganda yapan, açıkçası konuşanlara 20 yıla kadar hapis cezası verilebileceği belirtiliyor.


    http://www.radikal.com.tr/7476107476100

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.