Yargı, öğretmeni ailesine kavuşturdu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 'elektronik ortamda başvurmadı' diye eşinin çalıştığı ile atamadığı öğretmen yargıya gitti. Yargı, Bakanlığa 'aile'yi hatırlatıp kararın yürütmesini durdurdu


ANKARA - Yargı, bir öğretmeni eşinin çalıştığı ile atamayan Milli Eğitim Bakanlığı’na, aile bütünlüğünün önemini hatırlattı. Elazığ 2. İdare Mahkemesi, bir öğretmenin eş durumundan atama yapılmamasına ilişkin kararın yürütmesini durdurdu.
Eş durumu özrü nedeniyle eşinin görev yaptığı ile atamasının yapılması için talepte bulunan bir öğretmenin isteği, ‘elektronik ortamda başvuru yapmadığı’ gerekçesiyle reddedildi. Öğretmen bunun üzerine konuyu yargıya taşıdı. Eğitim- Bir- Sen tarafından Elazığ 2. İdare Mahkemesi’nde açılan davada, yürütmeyi durdurma kararı alındı. Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararında, aile bütünlüğünün Anayasa’nın 41. maddesinde güvence altına alındığını belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin ‘Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler’ başlıklı 23. maddesinin (b) bendinde yer alan, ‘Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı veya bulundukları görev yerinde, yerleşim yerinde ya da il’de çalışmaları gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, atanmak istediği yerde herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalıştığını belgelendirmesi gerekmektedir’ hükmünü dikkate aldı.
Aile birimi ve birliğinin muhafazası hususunda gerekli önlemlerin alınması gerektiği ifade edilen kararda, “Dava konusu işlemin yürütülmesine devam edilmesi halinde telafisi güç ya da imkânsız sonuçların doğabileceği de açıktır” denildi.
Memur -Sen Konfederasyonu’na Eğitim -Bir -Sen’den yapılan açıklamada, mahkemenin, haklı talebi olmasına rağmen, elektronik ortamda başvuru yapamayan öğretmenin müracaatının dikkate alınmasına, yerinde bir kararla hükmettiği ifade edildi. Yönetmeliğe ve kanuna uygun, haklı bir talebi olmasına rağmen elektronik ortamda müracaat edemeyen öğretmenlerin bu müracaatlarını belgelendirmek amacıyla mazeretlerini ve gerekli evrakları ekleyerek, yazılı dilekçeyle kuruma müracaat etmelerinde yarar olduğu kaydedilen açıklamada, “Müracaata olumsuz cevap gelmesi veya 60 gün içinde bir cevap verilmemesi halinde dava açma hakkı bulunmaktadır. Sendikamız, bu durumdaki üyelerimize hukuki destek verecektir” denildi.

Bir mağduriyet daha
Açıklamada, 2008 yılı öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme kılavuzunda, yer değiştirmek isteyenlerin, 25 okul tercih etmenin yanı sıra, ‘atanamadığım takdirde il emrine atanmak istiyorum’ şeklindeki seçeneği işaretleme imkânına da sahip oldukları, böylece tercih ettiği okullara atanamaması halinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine atanma imkânı bulunduğu, 2009 yılı kılavuzunda ise ‘İl Emrine Atanma’ ibaresine yer verilmeyerek, öğretmenlerin mağdur edildiği belirtildi. (anka)