Yargı sansüre geçit vermedi

Hükümetin, Genelkurmay'ın talebiyle Hakkâri'nin Dağlıca bölgesindeki PKK saldırısıyla ilgili radyo ve televizyon yayınlarına yayın yasağı getirilmesi konusundaki ısrarı sonuçsuz kaldı.

ANKARA - Hükümetin, Genelkurmay'ın talebiyle Hakkâri'nin Dağlıca bölgesindeki PKK saldırısıyla ilgili radyo ve televizyon yayınlarına yayın yasağı getirilmesi konusundaki ısrarı sonuçsuz kaldı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Başbakanlığın yayın durdurmaya ilişkin işlemle ilgili yürütmeyi durduran Danıştay 13. Daire kararına karşı yaptığı itirazı reddetti.
Yayın yasağı öngören hükümetin kararı, 13 askerin şehit düştüğü Dağlıca'daki saldırıdan sonra 23 Ekim'de Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek imzasıyla 'gereği yapılmak üzere' Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) iletilmişti. RTÜK de aynı gün kararı, uymaları için radyo ve televizyon kuruluşlarına tebliğ etmişti.
Basın meslek örgütlerinin sansür olarak niteleyip eleştirdikleri yayın durdurma kararına Kanaltürk televizyonu Danıştay'da itiraz etmişti. Kanaltürk, kararının iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını istemiş, Danıştay 13. Dairesi de 'sınırları belli olmayan bu tür yayın durdurmanın, yayıncı kuruluşları yapılacak yayınlarla ilgili olarak bu yasağa uyma konusunda tereddüde düşüreceği' gerekçesiyle söz konusu kararın yürütmesini oy birliğiyle durdurmuştu.
Hükümet sözcüsü Çiçek, kararı eleştirmekle birlikte, önce bu karara uyacaklarını açıklamıştı. Ancak, Başbakanlık Çiçek'in bu açıklamasına rağmen karara itiraz etmişti.
Başbakanlığın yayın durdurmada ısrar ettiği itirazı dün Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda görüşüldü. Kurul, dairenin yayın durdurmaya geçit vermediği kararını paylaştı ve Başbakanlığın itirazını reddetti. Böylece, hükümetin yayınların durdurulması kararını, dava esastan sonuçlandırılıncaya kadar uygulama imkânı kalmadı.
Danıştay 13. Dairesi, dava konusu kararın iptal istemini önümüzdeki haftalarda görüşecek. Genel Kurul'un dünkü kararı dikkate alındığında dairenin yürütmesini durdurduğu hükümet kararını esastan da iptal etme olasılığı daha da güçlendi.