'Yargı siyasallaşacak'

Danıştay Başkanı Ender Çetinkaya, Meclis'in Anayasa Mahkemesi'ne üye seçmesinin yargıyı siyasallaştıracağını, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının da yargı birliğini bozacağını savundu.

ANKARA - Danıştay Başkanı Ender Çetinkaya, Meclis'in Anayasa Mahkemesi'ne üye seçmesinin yargıyı siyasallaştıracağını, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının da yargı birliğini bozacağını savundu. Danıştay'ın kuruluşunun 136. yıldönümü dün törenle kutlandı. Törene, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM Başkanı Bülent Arınç, Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, CHP lideri Deniz Baykal, Devlet bakanları Abdüllatif Şener ve Mehmet Ali Şahin, Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya ve Yargıtay Başsavcısı Nuri Ok katıldı. Başbakan Tayyip Erdoğan ise programında olduğu halde törene gelmedi.
Her zaman adalet
Konuşmasında ağırlıkla Anayasa Mahkemesi'nin yapısının değiştirilmesi girişimleri üzerinde duran Çetinkaya, bu tekliflerin sahibi olan Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin'e yüklendi. Çekinkaya, bir süre önce, 'Beş bin hâkim-savcı yoksulluk sınırı altında çalışıyor. Bu kişilerden adalet dağıtması beklenemez' diyen Bumin'i şöyle eleştirdi: "Yargı mensupları parasal ve özlük haklarının açıkça konuşulmasını hoş karşılamaz. Yargı mensuplarının beklentileri, sadece mesleğin saygınlığına uygun bir hayat standardı sağlanmasına yönelik. Ancak, yargı mensupları, durumu ne olursa olsun adalet dağıtmaya devam edecek. Yargıda eşit işe eşit, adaletli ücret uygulamasına geçilmeli."
Çetinkaya, Anayasa Mahkemesi'nin bazı üyelerinin TBMM'ce seçilmesi teklifine karşı olma gerekçelerini de şöyle açıkladı: "Hâkimlerin mesleğe veya bir başka göreve atanma veya seçilmelerinde etken olan organ ve uygulanacak yöntem, bağımsızlıklarıyla yakından ilgili. Seçim işini yapan organ veya kişiye duyulan sempati, faaliyeti üzerinde etkili olabilmekte.
Yasama organınca Anayasa Mahkemesi'ne üye seçiminde, iktidar partilerinin siyasi görüşlerine yatkın kimselerin seçileceği endişesi, Meclis aritmetiğinin üye seçiminde partiler arası uzlaşmayı gerektirmesi, bunun sağlanamaması veya gecikmesinin mahkemenin işleyişini aksatacağı düşüncesi, yasama organına seçim yetkisinin tanınmasının sakıncalarını oluşturmaktadır. Asıl görevi bu organın işlemlerini denetlemek olan Anayasa Mahkemesi'ne üye seçme görevinin Meclis'e verilmiş olması, kuvvetler ayrılığı ilkesiyle bağdaşmaz. Böyle bir düzenleme yargının siyasallaşmasına yol açacaktır."
Bireysel başvuru hakkı
Çetinkaya bireysel başvuru hakkının da Anayasa Mahkemesi'ne yapılmasına karşı çıktı. Çetinkaya, şunları söyledi: "Kesinleşmiş bir yargı kararının bir başka yüksek mahkeme tarafından inceleme konusu yapılması, yargı ayrılığı ilkesini zedeler ve Anayasa Mahkemesi'ne diğerleri karşısında üstünlük sağlar. Böyle bir yol, kesinleşen kararların uygulanmaması, bertaraf edilmesi sonucunu doğurur.
Bu yolun açılması, AİHM'de Türkiye aleyhine açılacak davaların azalmasını da sağlamaz. Anayasa Mahkemesi zaten bu dava yükünün altından kalkamaz."
Yüce Divan görevinin de Anayasa Mahkemesi'nden alınmasını öneren Çetinkaya, kamu reformunun ise Anayasa'ya aykırı yönleri olduğunu söyledi.