Yargı: Susma eylemi suç değil

Anadolu Üniversitesi'nde aldığı disiplin cezasına karşı, 'ağzını bantlayarak oturma' eylemi yapan üniversite öğrencisi Pınar Çelik açtığı davayı kazandı.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Hukuk son sınıf öğrencisi Pınar Çelik hukuk mücadelesini kazandı. YÖK protestosu nedeniyle aldığı cezayı 'susarak' protesto edince okuldan atılan Çelik'in cezasını iptal eden Danıştay, toplu düşünce açıklamasına destek verdi, üniversitelerdeki yasakçı zihniyete tavır aldı. Danıştay cezanın dayanağı olan YÖK Disiplin Yönetmeliği'nin iptal istemini ise reddetti.
Radikal'in önce 'Sadece susmak serbest', ardından 'Meğer susmak da suçmuş' manşetiyle haberleştirdiği dava, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde YÖK'ü, savaşı ve paralı eğitimi protesto eden öğrencilerin, bir ya da ikişer dönem okuldan uzaklaştırma cezasına çarptırılmasıyla gelişti.
Öğrenciler disiplin cezalarını 'susarak' protesto için Ocak 2002'de ağız ve gözlerini bantlayıp oturarak, 'YÖK'e evet, IMF'ye paralı eğitime evet' dövizleri çıkarınca, üniversite yeni bir soruşturma açtı. Daha önce uzaklaştırma cezası verilen öğrencilerden beşi okuldan atıldı.
Dava esastan iptal
Bunlardan Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Pınar Çelik, konuyu yargıya taşıdı. Danıştay 8. Dairesi, geçen yıl Çelik'in okuldan atılma işleminin yürütmesini oybirliğiyle durdurdu, ancak üniversite bu yargı kararını zamanında uygulamaya koymadı. Şimdi 8. Daire, davaya son noktayı koydu ve Çelik'in okuldan çıkarılma işlemini esastan iptal etti.
Danıştay Savcısı Cem Erbük ve Tetkik Hâkim Gülşen Pehlivanlı'nın da görüşü doğrultusundaki iptal kararı, Daire Başkanı Güngör Demirkan ile üyeler Turan Falcıoğlu, Şevket Apalak, Ayla Alkıvılcım, Alaattin Öğüs'ün oybirliğiyle alındı. Gençlerin ifade özgürlüğüne destek kararı, şu gerekçelere dayandırıldı:

  • Bir fiilin, yükseköğretim kurumlarına ait açık-kapalı alanlarda izinsiz toplantı yapmak veya bunlara katılmak suçu kapsamında sayılabilmesi için, yükseköğretim amaç ve ilkelerine aykırı belirli bir amaçla bir araya gelinmiş olması, bir mekânın işgal edilmesi ve katılım yönünden eğitim kurumlarının güvenliğini tehdit edecek boyutta olması gereklidir.
    'Hakkaniyete uymaz'
  • Aksi düşünceyle hareket edilmesi halinde, okullarda birden fazla öğrencinin bir arada yaptığı her türlü ortak tepkisel nitelikteki davranışın, anılan madde uyarınca cezalandırılabileceği sonucu doğacaktır ki, bu durum hakkaniyete uygun olmaz.
  • Davacıya, verilen disiplin cezasını protesto için ağzını bantlayarak okul merdivenlerine oturduğu, 10 arkadaşının kendisine katıldığı, bazı sloganların atıldığı belirtilmişse de, başkaca olay yaşanmadan dağıtıldıkları anlaşılmış olup, anılan filin 'izinsiz toplantı' kapsamında değerlendirilerek ceza verilmesinde, tekerrür hükümleri uygulanıp davacının okuldan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasında hukuka uygunluk bulunmadığından iptaline."