Yargı: Yasa yok, internet suçu yok

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 'yasal düzenleme bulunmadığı' gerekçesiyle...

ANKARA - Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 'yasal düzenleme bulunmadığı' gerekçesiyle, internette kişilik haklarına saldırı içeren haberin yayımının durdurulmasına ilişkin mahkeme kararını bozdu.
4. Hukuk Dairesi, internette yayımlanan bir haberde kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle bir kişinin hem bu yayımın durdurulması hem de tazminat istemiyle açtığı davanın temyiz incelemesini sonuçlandırdı. Yerel mahkemenin, 'haberin internetteki yayımının durdurulmasına' ilişkin hükmünü bozan daire, bozma gerekçesinde bu alandaki yasal boşluğa dikkat çekti. Kararda, şöyle denildi:
"İnternetteki yayınlar nedeniyle yapılacak işlem konusunda yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Halbuki mahkeme kararlarının
bağlayıcı sonucunun gerçekleşebilmesi için kararın infaz edilebilir olması ve böylece yaptırımının da uygulanması gerekmektedir. Bu bakımından verilecek kararın infaz edilebilme ve sonuçsuz kalma olgusu tartışı labilecek bir durum arz etmektedir."