Yargıda önemli atama... Cevdet Volkan, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri

Ankara DGM Başsavcılığı görevini sekiz yıldır yürüten Cevdet Volkan, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği'ne vekaleten atandı.

Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı görevini sekiz yıldır yürüten ve görevde bulunduğu dönemde HADEP davasıyla Hizbullah, Vurgun, Beyaz Enerji, Mavi Akım, Örümcek Ağı, Matador gibi operasyonlar gerçekleştirilen Cevdet Volkan, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği'ne vekaleten atandı.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'na 29 Aralık 1995'te atadığı Volkan'ın görev süresi, 29 Aralık 1999'da 4 yıl uzatılmıştı. Volkan, ikinci dönem görev süresinin dolmasının ardından, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği'ne vekaleten atandı. Volkan'ın, DGM'deki görev süresinin uzatılması yönünde bir istekte bulunmadığı öğrenildi.
Volkan'ın görev yaptığı sekiz yıllık dönemde, Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'nca önemli soruşturmalar yapıldı, çeşitli tartışmalar yaşandı. Bu dönemde, Abdullah Öcalan yakalanarak Türkiye'ye getirildi, sorgusu DGM savcılarınca yapıldı. Volkan, İmralı Adası'ndaki yargılamada, emekli DGM Cumhuriyet Savcısı Talat Şalk ile birlikte iddia makamında yer aldı.
DGM Cumhuriyet Başsavcılığı, bu dönemde; 'Umut operasyonu', 'Hizbullah operasyonu', 'Buffalo operasyonu', 'Vurgun operasyonu', 'Beyaz Enerji operasyonu'', 'HADEP davası', 'Örümcek Ağı operasyonu', 'Matador operasyonu' ve 'Mavi Akım davası' gibi soruşturmalarla hep gündemde kaldı.
Volkan, bazı DGM savcılarının resen başlattıkları soruşturmalarda yeni görevlendirmelere gitti. Volkan, Sincan Belediyesi'nce düzenlenen 'Kudüs Gecesi' ile ilgili resen soruşturma başlatan eski Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel'den bu görevi aldı. Volkan, 'Mavi Akım' projesiyle ilgili soruşturmayı da Nuh Mete Yüksel'den alarak, DGM Savcısı Cengiz Köksal'a verdi.
Basında, 'Beyaz Enerji' soruşturması sırasında, Savcı Talat Şalk ile sorun yaşadığı yönünde haberler yer alması üzerine Volkan, 'kendisinin hiçbir savcıyla probleminin olmadığını, Şalk ile ihtilafının bulunmadığını' açıkladı.
Volkan, 1998 yılında foto muhabirleri ve kameramanların DGM binasına girişlerine yasak getirdi, buna gerekçe olarak da 'televizyon programlarının ve çekilen fotoğrafların haber verme ve bilgilendirme amacı dışında kişi ya da yasadışı örgütlerin propagandasının yapılmasında kullanılmak istendiğini' gösterdi.

'BASKI YOK' AÇIKLAMASI

DGM'ye yönelik siyasi baskı olduğu iddialarını, Ankara 2 No'lu DGM'nin duruşma salonunda, 23 Mayıs 2002 tarihinde DGM savcılarının katılımıyla bir basın toplantısı düzenleyerek yanıtladı. Volkan, "Bugüne kadar, başta Sayın Adalet Bakanı olmak üzere, bakanlık üst düzey yöneticilerin, Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaların safha ve sonuçlarıyla ilgili yasal görev gereği yazılı bilgi isteme dışında, baskı anlamına gelebilecek hiçbir istekleri olmamıştır. Hiçbir merciden de baskı gelmesi söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.