Yargıdan araştırma görevlilerine iyi haber

Yargıdan araştırma görevlilerine iyi haber
Yargıdan araştırma görevlilerine iyi haber
Danıştay 8. Dairesi YÖK'ün çok sayıda araştırma görevlisinin işsiz kalmasına neden olacağı ileri sürülen yönetmeliğinin yürürlüğünü durdurdu.YÖK’ün çıkardığı yönetmelik öncesinde, araştırma görevlileri üniversitelere 50/d kadrosunda görevlendiriliyor ve doktorasını bitirinceye kadar bu statüde istihdam ediliyordu. Doktorasını bitirenlerse üniversitelerce 33/a kadrosuna aktarıyordu. Ancak YÖK, 31 Temmuz 2008 çıkardığı yönetmelikle, araştırma görevlilerini 50/d kadrosundan, 33/a kadrosuna atama yetkisini üniversitelerin elinden aldı. Yönetmelikle üniversitelerin lisans üstü eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin 33/a madde uyarınca görevlendirmeleri uygulamasına da son verildi ve yeni kadro ilanı şartı getirildi.
Eğitim-Sen, yönetmeliğin iptali için Danıştay’da dava açtı. Danıştay 8. Daire, yönetmeliğin uygulamasını 17 Nisan 2009’da durdurdu. Kararda, yönetmeliğin 4. maddesinde hangi atamaların bu yönetmelik kapsamında olduğunun anlatıldığı ifade edilerek şöyle denildi: “Bu madde davaya konu yürütme kurulu kararının 7 ve 8. maddelerinde belirtilen istihdam değişikliklerini içermemektedir. Böylece alınan kararla yönetmelikte sayılmayan atama halleri de bu yönetmeliğe tabi tutulmakla üst hukuk normuna aykırılık oluşturmuştur.”
Eğitim-Sen’in yaptığı açıklamada, “YÖK çıkardığı yönetmelikle üniversitelerin bilimsel özerkliğine tecavüz etmiş ve dolayısıyla üniversite yönetimleri aleyhine yetki gaspı içerisine girmiştir. Ancak Danıştay kararı ile araştırma görevlilerinin güvencesiz çalıştırılmasının önüne geçilmiş, üniversitelerin akademik özerkliğine yönelik YÖK’ün müdahalesi boşa çıkmıştır” yorumu yapıldı.