Yargıdan avukatlara 'başörtüsü' vizesi

Yargıdan avukatlara 'başörtüsü' vizesi
Yargıdan avukatlara 'başörtüsü' vizesi

Danıştay 8. Dairesi, Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) meslek kurallarında yer alan avukatların ‘başları açık’ görev yapacaklarına ilişkin düzenlemenin yürütmesini durdurdu. Avukat kimliğinin yenilenmesi istemiyle yaptığı başvuru, başörtülü fotoğraf verdiği gerekçesiyle reddedilen avukat Figen Şaştım, TBB meslek kurallarının 20. maddesinin iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı. 8. Daire, maddede yer alan “Avukat ve avukat stajyerleri mesleğe yaraşır bir kılık ve kıyafetle başları açık olarak mahkemelerde görev yaparlar” düzenlemesindeki ‘başları açık’ ibaresinin yürütmesini oyçokluğuyla durdurdu. Dairenin gerekçesinde, ‘ mahkeme ’ kavramından sadece mahkemelerin değil göreve bağlı işlerin yapıldığı mahkeme kalemi, icra müdürlükleri, savcılıkların da anlaşılması gerektiği belirtildi. Kararda, avukatlığın, sunulan hizmet açısından bir kamu hizmeti, mesleki faaliyet olarak ise ‘serbest meslek’ olduğu ifade edildi. Kararda, “Sadece yürütülen hizmetin kamu hizmeti olmasından hareketle kamu görevlilerinin tabi olduğu kurallara tabi kılınması mesleğin niteliği ve gerekleriyle örtüşmeyecektir” denildi. 

Keyfi bir uygulamaydı 

Radikal’e konuşan Şaştım, 17 yıllık avukat olduğunu belirterek, şöyle dedi: “Son derece isabetli bir karar, başörtülü avukatlar olarak yargının her aşamasında ciddi sorun yaşıyorduk. Bir kimlik bile alamıyorduk. Adliyede meslektaşlarımızca mobinge maruz kalıyorduk. Keyfi bir uygulama vardı. Kararla yargının bağımsız olduğu, hukukun üstün olduğu ispatlandı. Başörtülü olarak duruşmalara katılabileceğiz. Sivil itaatsizlik eylemi olarak başörtülü duruşmalara katıldığım için İstanbul Barosu tarafımda hakkımda soruşturmalar açılmıştı. ”