Yargıdan 'baz'a dur diyen kararlar

istasyonlarına karşı yargıdan 'Dur' diyen kararlar da çıktı.

İSTANBUL - Yer (baz) istasyonlarına karşı yargıdan 'Dur' diyen kararlar da çıktı. İşte yer istasyonları aleyhine kararlardan bazıları:

  • Silivri'deki Uyumkent sitesi sakinleri, bölgelerindeki yer istasyonuna karşı önce mücadele başlattı, ardından mahkemeye başvurdu. Sulh hukuk mahkemesi baz istasyonlarının zararlarının henüz kesin delillere dayanmadığını, ancak halkın psikolojik durumu üzerinde baskı oluşturduğuna karar verdi. İstasyonun faaliyetleri üzerine ihtiyati tedbir kondu.
  • Yargıtay 18'inci Hukuk Dairesi bu yılın ocak ayında verdiği kararla her yere yer istasyonu kurulamayacağına hükmetti. Mahkeme kararında apartman kat maliklerinden herhangi birisinin dahi karşı çıkması durumunda GSM şirketlerinin istedikleri yere yer istasyonu kuramayacaklarına karar verdi.
  • Halkın ve sivil toplum örgütlerinin tepkisini toplayan ve iptali için Danıştay'a sayısız dava açılan Ulaştırma Bakanlığı'nın yer istasyonu yönetmeliği, Danıştay tarafından iptal edildi. Danıştay 10'uncu Dairesi, yer istasyonları konusunda tüm sorumluluğun Ulaştırma Bakanlığı'nda olmasını hukuka aykırı buldu. Mahkeme, Çevre ve Sağlık bakanlıklarının da konuyla ilgili olduğuna karar verdi.