Yargıdan Can Dündar'a kötü haber

Yargıdan Can Dündar'a kötü haber
Yargıdan Can Dündar'a kötü haber
Mustafa belgeseli nedeniyle Can Dündar hakkında verilen takipsizlik kararı Sincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldıANKARA - Sincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, gazeteci Can Dündar hakkında, "Mustafa" belgeseli nedeniyle yürütülen soruşturmada verdiği "takipsizlik" kararını kaldırdı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise mahkemenin kararının kanun yararına bozulması istemiyle Adalet Bakanlığına başvurdu.
Sincan 2. Ağır Ceza Mahkemesinin "takipsizlik" kararında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Can Dündar tarafından senaryosu yazılıp yönetilen "Mustafa" belgeseli nedeniyle, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun ile 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’a muhalefet suçları kapsamında yürüttüğü soruşturmada "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdiği anımsatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kararına Ali Behram Şahbudak’ın itirazda bulunduğu hatırlatılan kararda, dosyanın mütalaa için Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı’na tevdi edildiği kaydedildi.
Kararda, Sincan Cumhuriyet Başsavcılığının ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, mahkemenin takdirine bırakılması gereken suç kastına ilişkin değerlendirme yaparak "kovuşturmaya yer olmadığına" karar vermesinin usul ve yasaya aykırı olduğu değerlendirmesinde bulunduğu ve takipsizlik kararına yapılan itirazın kabulü yönünde görüş sunduğu aktarıldı.
Sincan 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, soruşturma konusu olayla ilgili aldırdığı bilirkişi raporunda, bilimsel nitelikte değerlendirmelerde bulunulduğu, rapor içeriğinde şüphelilerin Atatürk hakkında yanlış, aykırı yorum ve eksik anlatımda bulunduklarının saptanması karşısında, şüphelilerin eylemlerinin nitelendirilmesi ve kasıtlarının değerlendirilmesi açısından ve 5816 sayılı Yasa hükümleri uyarınca hukuki durumları mahkemesince değerlendirilmek üzere atılı suçtan dolayı kamu davası açılması gerekirken, "kovuşturmaya yer olmadığına" dair karar verilmesinin yersiz olduğu belirtilerek, "takipsizlik" kararına karşı yapılan itirazın kabulüne karar verildiği ifade edildi.
Bu nedenlerle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği "kovuşturmaya yer olmadığına" dair kararın kaldırılmasına karar verildiği kaydedildi.
Karara ilişkin değerlendirmede bulunan şikayetçi Demokratik Kitle Örgütleri Birliği Platformu Genel Başkanı Ali Berham Şahbudak ise "Sincan 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının, bir Atatürkçü olarak kendisini çok mutlu ettiğini" söyledi.
Şahbudak, "Bir dahiyi anlatırken, o kadar da basit cümlelerle kamuoyuna sunulamayacağını, mahkeme vermiş olduğu kararla kanıtlamış oldu. Bu dava kişisel değil. Türkiye Cumhuriyet devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e saldırıların önlenmesi için önemliydi" diye konuştu.-KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının kanun yararına bozulması istemiyle Adalet Bakanlığına başvurdu.
Başvuru dilekçesinde, "Atatürk’ün manevi şahsiyetine hakaret suçunun, soruşturulması ve kovuşturulmasının yakınmaya bağlı suçlardan olmayıp kamu adına takibi gereken suçlardan olduğu" belirtilerek, "takipsizlik" kararına ancak suçtan zarar görenin ya da müştekinin itiraz edebileceği, bu soruşturmada ihbar ve itiraz edenin suçtan doğrudan doğruya zarar görmesinin söz konusu olmayıp buna bağlı olarak verilen karara itiraz hakkının bulunmadığı" kaydedildi.
Dilekçede, "İtiraz eden Ali Berham Şahbudak’ın suçtan zarar gören olmadığı, bu nedenle itiraz hakkı bulunmadığından reddine karar verilmesi gerekirken, Sincan 2. Ağır Ceza Mahkemesinin bu itirazı kabul ettiği" belirtildi.
Başvuru dilekçesinde, mahkemenin söz konusu kararının kanun yararına bozulması talep edildi. (aa)