Yargıdan çevre dostu karar

Ankara 10. İdare Mahkemesi, Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki mobil santrala, Anayasa'ya göre herkesin sağlıklı çevrede yaşama hakkı bulunduğuna dikkat çekerek, 'Dur' dedi.

ANKARA - Ankara 10. İdare Mahkemesi, Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki mobil santrala, Anayasa'ya göre herkesin sağlıklı çevrede yaşama hakkı bulunduğuna dikkat çekerek, 'Dur' dedi.
Samsun Barosu daha yapım aşamasındayken halkın ve kitle örgütlerinin tepkisine yol açan mobil santralın kuruluşuna ilişkin kararın iptali ve durdurulması istemiyle dava açmıştı. İdare Mahkemesi geçen yıl yürürlüğü durdursa da santralın yapımı, bu kararın 'faaliyet durdurmaya yönelik olmadığı' gerekçesiyle sürdü.
Mahkeme davanın ikinci aşamasını da geçtiğimiz günlerde şu gerekçeyle sonuçlandırdı:
"Anayasa'ya göre herkesin sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı vardır. Çevre Kanunu ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği hükümleri dikkate alınmak suretiyle yapımı planlanan santralın, kurulacağı yer açısından çevre üzerinde yapacağı etkiler tespit edilip belirlenmeksizin ve olumsuz etkilerinin önlenmesi için çevrelen etki raporu hazırlanmaksızın Samsun'da konuşlandırılmasına izin verilmesi kamu yararı ve hukuka aykırı."
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu, mahkeme kararını topluma ve hukuka büyük katkı olarak görürken şu çağrıyı da yaptı: "Alınan bu karar diğer santraller için de örnek olmalı. Hukuk atlatılarak, ÇED raporları hiçe sayılarak yapımına başlanan bu santraller artık devreden çıkarılmalı. Herhangi somut 'acil' ihtiyacı karşılamaktan uzak, geçmiş hükümetlerce siyasi rant dağıtmaya yönelik olarak gündeme getirilen, bu çevre ve insan zararlası santraller kapatılmalı. Hiçbir yasal dayanağı kalmayan bu rant santrallarına, üretim yapmadıkları halde ayda 2.4 milyon ABD Doları ödenmesi uygulanmasına derhal son verilmeli."
Yıkım gündemde
İdare Mahkemesi'nin iptal kararına karşı Elektrik Üretim Anonim Şirketi ve santralı işleten şirketlerin Danıştay'a itiraz hakkı var. Temyiz edilmez veya yapılan itiraz reddedilirse, iptal kararı kesinleşecek. EMO yöneticileri, bu durumda tartışmalı santralın yıkımı için karar alınabileceğine, bu karara rağmen santralın faaliyetine devamı halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulabileceğine dikkat çekti.