Yargıdan davetli ihale dersi

Yargı, 'davet' yöntemiyle yapılan tüm kamu ihalelerini etkileyebilecek bir uyarı kararı aldı.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Yargı, 'davet' yöntemiyle yapılan tüm kamu ihalelerini etkileyebilecek bir uyarı kararı aldı. Davet yönteminin bugünkü uygulanış biçiminin, ihalelerde rekabet ve açıklık ilkesini ihlal ettiğine dikkat çeken Ankara 8. İdare Mahkemesi, MHP'li Koray Aydın'ın bakanlığı döneminde Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yapılan 8.5 trilyonluk KKTC'deki yol ihalesini 'şaibeli' bularak iptal etti. Kararda, idarelerin ihalelere
yalnızca istediği firmaları daveti, açık biçimde eleştirildi.
Aralık 2000'de yapılan ve Kolin İnşaat'ın kazandığı 8.5 trilyonluk KKTC Dörtyol-Geçitkale-Girne ayrımı yol yapım ihalesi, bu ihaleye davet edilmeyen Üst Yapı şirketince, ihalede şaibe bulunduğu gerekçesiyle iki koldan yargıya taşınmıştı.
Davet, keyfiyet değildir
Mahkeme, 11 Aralık'ta oyçokluğuyla söz konusu ihaleyi iptal etti ve mevcut uygulamayı şöyle eleştirdi:
"Belli istekliler arasında kapalı teklif usulüne göre yapılacak ihalelerde de 'teknik yeterlilik ve mali güçleri idarece kabul edilen' tüm isteklilerin bu usule göre yapılacak ihaleye davet edilmesi gerekir. Yeterlilik ve güçleri kabul edildiği halde bir kısım isteklinin ihaleye davet edilmemesi halinde İhale Yasası'nın temel amacı olan en yüksek seviyede rekabet gerçekleştirilemez...
Her idari işlemin amacı mevzuatta belirtilmese dahi kamu yararını sağlamak olduğundan teknik yeterlilik ve mali gücü kabul edilen firmaların bir bölümünün ihaleye davet edilmemesinde kamu yararı yoktur. Davacı firmanın Kıbrıs'taki taahhütlerini yerine getirememesi gibi bir durum da yoktur...
İhale saatinden önce ihale sonucuna ilişkin yazılı ihbarlardaki iddiaların aynen gerçekleşmesi ise, yapılan ihalede kuşkular oluşmasına yol açmıştır. Yeterli rekabet sağlanmadan tesis edildiği, bu haliyle en yüksek kamu yararı sağlanmasında yetersiz kaldığı ve kuşkular yarattığından dava konusu işlemin iptaline..."
Davacı şirket, Aydın ve bürokratlarını devleti zarara uğrattığı gerekçesiyle savcılığa şikâyet etmişti. Aydın hakkında anayasal zırh nedeniyle işlem yapılamamış, Aydın, müsteşarına soruşturma izni vermemişti.