Yargıtay, AIDS'li kan davasını ikinci kez bozdu

Yargıtay, Siverekli Işıkgöz Ailesi'nin Sağlık Bakanlığı ile Kızılay aleyhine açtığı maddi tazminat davasını ikinci kez bozdu.

Yargıtay, Siverekli Işıkgöz Ailesi'nin 'AIDS'li kan' vakası nedeniyle Sağlık Bakanlığı ile Kızılay Genel Müdürlüğü aleyhine açtığı maddi tazminat davasını ikinci kez bozdu.
Şanlıurfa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce Sedat ve Müzeyyen Işıkgöz'ün Kızılay ve Sağlık Bakanlığı aleyhine açtığı maddi tazminat davasında verilen kararın temyiz incelemesi sonuçlandı. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, kararı 1'e karşı 4 üyenin oyuyla bozdu.
Kararda, ilk kararın, dairelerince bozulması üzerine davaya devam edildiği aşamada, küçük Rukiye Işıkgöz'ün hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Bunun üzerine ailenin, ek bir dilekçe ile ek maddi ve manevi tazminat isteminde bulunduğu belirtilen kararda, dava
dilekçesinde istenilen bu tazminatın hukuksal dayanağının açıkça belirtilmediği ve mahkemece de açıklığa kavuşturulmadığı ileri sürüldü.
Bu ek tazminat isteminin hukuki nedeninin Rukiye'nin ölümü sonucu doğan 'manevi ve destekten yoksun kalma tazminatı' olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilen kararda, şöyle denildi:
"Ek tazminat istemi, Rukiye Işıkgöz'ün ölmesi nedeniyle destek tazminatına ilişkin olduğu kabul edilmek ve böylece ilk davada istenilen miktardan fazlasına yönelik istek olmadığı için hüküm kurulmaması gerektiği sonucuna varılmıştır. Şu durumda hüküm altına alınacak maddi tazminat miktarının ilk davada istenilen miktar ile küçük Rukiye'nin ölmesinden dolayı yoksun kalınan destek tazminatına yönelik olarak kabul edilmesi ve bu miktar üzerinden hüküm kurulması gerekirken ilk dava ile açılmış bulunan tazminat kalemi ve türünün ikinci davada da istenmiş gibi toplam üzerinden hüküm kurulması Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 74. maddesine aykırıdır."
Karara katılmayan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanı Bilal Kartal, bu hastalık veya vücuttaki zayıflığın ilk mikrobun alınması üzerine tüm sonuçlarıyla meydana gelmediğine işaret etti. Zamanın geçmesiyle hastalığın ilerlediğini ve maddi kayıpların arttığını belirten Kartal, "Hukuka aykırı eylem nedeniyle zararın zaman içinde artacağı, kısa sürede öldürücü noktaya götüreceği hastalığın doğal sonucudur" dedi.
Ek dava dilekçesinin hiçbir yerinde Rukiye Işıkgöz'ün ölümüyle destekten yoksun kalma tazminatı istenmediğini belirten Kartal, yeni gelişen duruma göre önceki miktara ilave olarak maddi tazminat isteminde bulunulabileceğini kaydetti.
Yargıtay'ın bu kararından sonra dava yeniden görülecek. Yerel Mahkeme, ilk kararında direnirse konu Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gelecek.

AIDS'Lİ KAN DAVASININ ÖYKÜSÜ

6 Mayıs 1996 yılında meydana gelen olayda, Şanlıurfa Devlet Hastanesi'nde sezaryenle doğum yapan Müzeyyen Işıkgöz'e doğumdan sonra verilen, Şanlıurfa Kızılay Kan Merkezi'nden temin edilen kanın AIDS virüsü taşıdığı tespit edilDİ.
Müzeyyen, eşi Sedat, oğlu İbrahim Halil ve Şanlıurfa Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen ve AIDS virüsü bulaşan bebek Rukiye
Işıkgöz'ün olaydan zarar gördükleri gerekçesiyle, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay aleyhine toplam 90 milyar lira maddi, 15 milyar lira da manevi tazminat istemiyle Şanlıurfa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açıldı.
Manevi tazminat istemini yerinde bulan yerel mahkeme, Işıkgöz Ailesi'nin fertlerinin destekten yoksun kalmadıkları, ölüm olayı
gerçekleştikten sonra yeni bir dava açılabileceği gerekçesiyle maddi tazminat istemini reddetti. Yargıtay 4. Hukuk dairesi, manevi tazminata yönelik kısmı onarken, maddi tazminat isteminin reddine ilişkin bölümü aile lehine bozdu.
Şanlıurfa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, bu karın ardından Rukiye Işıkgöz'ün ölümüyle istenen ek maddi tazminat da dahil toplam 142 milyar 500 milyon lira maddi tazminatın Işıkgöz ailesine ödenmesine karar verdi.