Yargıtay: Avukatlık ücretine KDV eklenemez

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ndeki ücrete ayrıca Katma Değer Vergisi'nin eklenmemesi gerektiğine hükmetti.


Yargıtay, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ndeki ücrete ayrıca Katma Değer Vergisi'nin (KDV) eklenmemesi gerektiğine hükmetti.
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi haksız eylem nedeniyle maddi tazminata ilişkin bir davanın temyiz incelemesi yaparken, avukatlık ücretine KDV uygulanıp uygulanmayacağı konusunu irdeledi. Kararda, yerel mahkemenin, davacı avukatı için takdir edilen vekalet ücretine KDV ekleyerek hüküm kurduğu belirtildi.
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Yasası'nda, 'Belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile biletle tahsil edilen hallerde tarife ve bilet bedelinin, KDV dahil edilerek tespit olunacağı ve verginin müşteriye ayrıca intikal ettirilemeyeceğinin' hüküm altına alındığı kaydedilen kararda, Anayasa'nın 73. maddesinde de 'vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir ve kaldırılır' düzenlemesinin yer aldığı anımsatıldı.

NORMLAR ARASI AYKIRILIK GİDERİLDİ

Kararda, bu düzenlemeler karşısında Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde 'Bu tarifede yer alan ücretlere, 3065 sayılı yasa hükümleri gereği KDV ayrıca ilave edilir' düzenlemesinin yer almasının normlar arasında aykırılık yarattığına işaret edildi. Bu gibi durumlarda ve yargılama hukuku bakımından öncelikle göz önünde tutulacak hükmün, Anayasa kuralı olduğu belirtilen kararda, şöyle denildi:
"Söz konusu Anayasa kuralına dayanılarak çıkarılan 3065 sayılı yasa maddesinde, bu nitelikteki tarifelerde öngörülen miktarın içinde KDV'nin de bulunduğu, diğer bir ifadeyle KDV'nin tarifede belirtilen miktar içinde yer aldığı belirtilmiştir. Şu durumda, yasa hükmü gözetildiğinde, tarifedeki ücrete ayrıca KDV'nin eklenmemesi gerektiği kabulü gerekir. Yerel mahkemenin, bu yasal düzenlemeleri gözetmeden tarifede belirtilen ücrete ayrıca KDV eklenmesi biçiminde vardığı sonuç usul ve yasaya aykırı olup karar bu nedenle bozulmalıdır."