Yargıtay: Balyoz darbe planıdır

Yargıtay: Balyoz darbe planıdır
Yargıtay: Balyoz darbe planıdır
Balyoz davasında 237 mahkûmiyet kararını onayan Yargıtay, TSK içindeki yasadışı oluşumun hükümeti yıkmak için darbe girişiminde bulunduğuna hükmetti.
Haber: MESUT HASAN BENLİ / Arşivi

Yargıtay, tarihinde ilk defa önüne gelen bir darbe davasında, ‘darbeye teşebbüs’ suçunun da cezalandırılmasına karar verdi. Yargıtay, ‘Balyoz Darbe Planı’ davasında eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek’in de içinde bulunduğu 237 kişi için verilen ‘mahkûmiyet kararını’ oybirliğiyle onadı. Yüksek mahkeme, 25 sanık hakkındaki cezayı ‘delil yetersizliğinden’, 63 sanığın cezasını da ‘suçun başlangıcında pişmanlık duyup vazgeçtikleri’ gerekçesiyle bozdu. Kararın gerekçesinde önemli tespitlere yer verildi:
ÜÇLÜ İTTİFAK: Fırtına, Örnek ve Doğan 28 Şubat sürecinde elde edilen kazanımlardan istenilen düzeyde istifa edilmemesi ve ülkede hızlı bir zemin kayması yaşandığı gerekçesiyle demokratik seçimlerle işbaşına gelmiş siyasi iktidarı hükümetten uzaklaştırma ve bu amaç doğrultusunda kara, deniz ve hava unsurları olarak harekât ve eylem planları hazırlama ve hazırlanan planları gerçekleştirmek için TSK’nın yasal hiyerarşik yapısı dışında ayrı bir hiyerarşik yapılanmaya gitme kararı almışlardır.
KURGU OLAMAZ: Balyoz Güvenlik, Suga, Oraj harekât planları ile diğer planların ve bunlara ilişkin organizasyon, görevlendirme ve bu görevlendirmelerin gereklerine dair çok geniş bir coğrafi alana yayılan yaklaşık 20 bin gerçek kişi ve kurumu ilgilendiren 2003 yılına ait bilgi ve değerlendirmeleri içeren çalışmaların ileri sürüldüğü gibi kurgulanmış asılsız ve sahte olduğu yönündeki savunmaların dosya kapsamına ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı anlaşılmaktadır.
TSK’NIN İMKÂNLARI KULLANILDI: Hazırlanan planlar, yapılan organizasyon ve görevlendirmeler, görevlendirmelerin gereklerine ilişkin çalışmalar TSK’nın meşru hiyerarşik yapısı, meşru görev ve yetkileri, mutat imkân ve kabiliyetleri kullanılarak açıktan yapılmıştır. Her zaman kolaylıkla tekrarlanabilir nitelikte işler olmayıp, ayrı bir hiyerarşik yapı ve illegal bir organizasyon ile gizlilik ve güvenlik prensiplerine uyularak nispeten kısıtlı imkânlarla yapılan işler olduğundan imha edilmeyip daha sonra kullanılmak üzere saklanmaları ulaşılmak istenen neticenin mahiyetine uygun görülmüştür. ÖRTÜLÜ ŞEKİLDE KONUŞTULAR: Ses kayıtları dinlenildiğinde (seminerdeki) söz alan kimi katılımcıların Balyoz Güvenlik Harekât Planı ve nihai hedefini seminerde örtülü bir biçimde tartıştıkları, siyasi iktidara yönelik yapılan askeri darbelerin yerinde müdahaleler olduğunu ilişkin anlatımları bulunmaktadır.
GİZLİLİĞE UYDULAR: ‘Bilmesi gereken’ ve ‘bilinmesi gereken’ prensiplerine uygun harekât tarzını esas almak suretiyle gizliliğe riayet ettikleri anlaşılan, TSK yasal teşkilat ve hiyerarşik yapılanması dışında amaç suçu işlemeye dönük ayrı bir yapılanmaya giden oluşumun planlama, bu planlamayı hayata geçirecek dahilinde görevlendirmeler ve bu görevlendirmelerin gereklerine uygun çalışmalar yaptığı sonucuna ulaşılmıştır.
SOKAĞA ÇIKACAKLARDI: Neticeye ulaşılmasını sağlayacak çalışmaların tamamlandığı, geriye sadece fiziki kuvvet kullanmaya bağlı maddi cebri içeren ve artık karşı koymanın mümkün olmadığı ‘sokağa çıkma’ diye tabir edilen hareketlerin kaldığı anlaşılmaktadır. Sanıkların TSK’da mevcut olan zorlayıcı, korkutucu cebri gücü başta plan kapsamındaki istihbarat çalışmaları olmak üzere diğer çalışmalar sırasında da kullandıkları görülmektedir.
DELİLLER HUKUKA UYGUN: Dosyada yer alan ve hükme esas olan dijital deliler usule uygundur. Hayatın olağan akışına, akla ve mantığa uygun bulunduğu ve hukuka uygun deliller olarak hükme esas alınmalarının isabetli olduğu neticesine varılmıştır. Dijital deliller AİHM gibi objektif bir gözlemciyi ikna edebilecek niteliktedir. Hükme esas alınmasında isabetsizlik görülmemiştir.

Aileler: Hukuk da yıkıldı

Duruşma salonunda 237 kişi için verilen onama kararı şok etkisi yarattı. Sanık yakınları “Allah belanızı versin. Sizin de çocuklarınız umarım bunu görür” diyerek salone terk etti. Çetin Doğan’ın eşi Nilgün Doğan “Çok üzgünüz. Bu kararla hukuk yıkıldı” dedi. Sanık avukatları ise önce Anayasa Mahkemesi’ne ardından da AİHM’ye gidileceğini söyledi.

Artık ‘er’ olacaklar

Eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, eski Kara Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek: ‘ Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini, cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs’ten ağırlaştırılmış müebbet almıştı. Bu ceza ‘eylemlerin teşebbüs aşamasında kalmış olması’ nedeniyle 20 yıla inmişti. Yargıtay bu cezayı onadı. Bu kararla birlikte hükümleri kesinleşen muvazzaf ve emekli subayların rütbeleri, madalyave kılıçları geri alınacak. Subaylar ‘er’ statüsüne inecek. Muvazzaf subaylar ordudan çıkarılacak. Cezaları onananların kendileri ve ailelerinden askeri kimlikler geri alıcak ve askeri tesislerden yararlanma haklarını kaybedecekler.

‘Yargıtay tasdik etti’

Balyoz’la ilgili ilk kararı veren İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Başkanı Ömer Diken, Yargıtay kararı için şöyle konuştu: “Yargılama sürecinde ne kadar doğru hareket ettiğimizi Yargıtay tasdik etti. Yargılamayı uzatmaya yönelik (avukatların duruşmaya girmemesi) çabalara karşı mahkemenin ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı” diye konuştu. Başkan Diken, duruşmaların Çağlayan’daki adliyede yapılacağını söyledi. {İSTANBUL/DHA}

Ne kadar yatacaklar

20 yıl hapis cezası alan sanıklar 15 yıl cezaevinde kalacak.
18 yıl hapis cezası alanlar 13.5 yıl cezaevinde kalacak.
16 yıl hapis cezası alanlar 12 yıl
13 yıl 4 ay hapis cezası alanlar 10 yıl
6 yıl hapis cezası alanlar 4.5 yıl cezaevinde kalacak.

Vekilliği düşecek

MHP Milletvekili Engin Alan, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamada 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay’ın onamasıyla Alan hakkındaki karar kesinleşmiş ve milletvekilliği hukuken düşmüş oldu. Mahkeme kararı TBMM Başkanlığı’na gönderecek. Kararın Genel Kurul’da okunmasıyla da Alan’ın milletvekilliği düşecek. Ancak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, kararın Yargıtay Genel Kurulu’na taşınmasıyla ilgili başvurulara olumlu yanıt vermesi durumunda Alan’ın milletvekilliğinin sona ermesi için sürecin uzayacağı belirtiliyor. Öte yandan CHP ve AK Partili Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri tutuklu milletvekili sorununu çözmek için görüşmelere başladı. Yaklaşık bir haftadır devam eden görüşmelerde anayasanın yasama dokunulmazlığını tanımlayan 83. maddesinde değişiklik yapılması tartışılıyor.