Yargıtay: Bir hata yaptık

Yargıtay'da çok ender görülecek bir gelişme oldu. 18. Hukuk Dairesi, daha önce onayladığı mahkeme kararını 'pardon hata yapmışız' diyerek bozdu.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Yargıtay'da çok ender görülecek bir gelişme oldu. 18. Hukuk Dairesi, daha önce onayladığı mahkeme kararını 'pardon hata yapmışız' diyerek bozdu. Bu ilginç düzeltmenin Adnan Hoca diye bilinen Adnan Oktar'ın fahri başkanlığını yaptığı Bilim Araştırma Vakfı'nın (BAV) kapatılması istemli davada yaşanması, kararı daha ilginç hale getirdi.
Darwin'in Evrim Teorisi'ne karşı yaptıkları yayın faaliyetleri başta olmak üzere çeşitli çalışmaları bulunan ve yöneticileri hakkında geçmişte çeşitli davalar açılan BAV'a yönelik hukuk davası 2002 yılında açılmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü avukatları, vakfın merkezinin bulunduğu
İstanbul'da mahkemeye başvurarak şu taleplerde bulunmuştu:
Beş paraları yok: Vakfın gayelerini gerçekleştirecek herhangi bir malvarlığının bulunmadığı, bu haliyle vakfın gayelerini gerçekleştirmesi imkânsız hale geldiği,
Ahlaka aykırı faaliyetler: Vakıflar müfettişlerinin teftiş ve denetim raporunda belirtildiği gibi, kanuna, ahlaka aykırı hale gelen, siyasi düşünce veyahut cemaat mensuplarını destekleme gayreti içinde olan mezkûr vakfın Medeni Kanun uyarınca dağıtılmasına,
Başkası yönetiyor: Resmi yöneticiler dışında kişi ve kuruluşlarca yönetilmesi ve yönlendirilmesine seyirci kalan vakıf yöneticilerinin görevlerine son verilerek, başka vakıflara da kurucu olamayacaklarına karar verilmesi...
Dava Fatih 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Davacı genel müdürlüğün kanıtlarını ve vakfın savunmalarını değerlendiren mahkeme, davanın reddine karar verdi. Genel müdürlüğün kararı temyizi üzerine dava Yargıtay 18.Hukuk Dairesi'nde ele alındı. Daire, yerel mahkemenin davayı ret kararını onayladı. Ancak, bu kararı paylaşmayan Vakıflar Genel Müdürlüğü, çok zor sonuç veren 'karar düzeltme' hakkını kulandı. 18. Hukuk Dairesi, başvuruyu kabul ederek ender bir karara imza attı ve mahkeme hükmünü hata sonucu onadıklarını belirtti. Dairenin gerekçeleri şöyle:
"Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamalarında, vakfın, ekonomik gücünün gayenin gerçekleşmesine imkân vermeyecek bir düzeyde olduğunun anlaşılması halinde dahi dağılması için yeterli görülmektedir. Bu itibarla amaçlarını gerçekleştirmek için örgütlenmiş hiçbir mala sahip olmayan bu vakfın dağılmasına ve kaydının silinmesine karar verilmesi gerektiği yönünden yerel mahkeme hükmünün bozulması yerine hata sonucu onandığı anlaşıldığından, karar düzeltme isteminin kabulüne, dairemizin onama kararının kaldırılmasına ve mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmiştir."
BAV'a fesih davası, bozma üzerine yeniden görülecek. Mahkeme bozmaya uyarsa, BAV kapatılacak. Mahkeme kararında direnirse dava yine Yargıtay'a gelecek.