Yargıtay: Bizi hükümetlerden koruyun!

Yargıtay: Bizi hükümetlerden koruyun!
Yargıtay: Bizi hükümetlerden koruyun!

Başbakan Erdoğan, geçen yılın sonundaki Yargıtay ziyaretinde Başkan Ali Alkan la.

Haber: MESUT HASAN BENLİ / Arşivi

Yargıtay, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin görüşünü TBMM ’ye sunarken AKP ’nin ‘yargıda tek çatı’ önerisine karşı çıktı. Yargıtay, “Yargı ve yargıçların bağımsızlığı yürütmeden bağımsız bir otorite tarafından teminat altına alınmalı” önerisinde de bulundu.
Yargıtay, Meclis’te yazım çalışmaları devam eden yeni anayasayla ilgili olarak ‘Anayasa Değişikliği Çalışma Komisyonu’ oluşturmuştu. Komisyonun hazırladığı altı sayfalık rapor TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Raporda şunlar vurgulandı:
Yargı birliği ülkemizde uzun yıllar tartışılan bir olgu. Ülkemiz yargı sisteminin temel sorunu, yargı birliğinden ziyade, yargının önüne gelen sorunların azaltılması. Öncelikle sorunların yargı önüne gelmeden çözülmesi hedeflenmeli. Aksi halde hangi sistem öngörülürse öngörülsün sorunların artması kaçınılmaz. Tek çatı yeni sorunlar doğurur.
Yeni anayasada yargının ve yargıçların bağımsızlığı yürütmeden bağımsız bir otorite tarafından teminat altına alınmalı. Bağımsızlık yargıya ve yargıçlara verilen ayrıcalık değil, vatandaşların temel bir hakkı ve onların diğer haklarının da güvencesi.
Yüce Divan görevi Yargıtay’a verilmeli. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nda yüksek mahkemelerden seçilenlerin sayısı önemli oranda azalmış durumda. Kurulun tam bağımsızlığının sağlanabilmesi amacıyla daha fazla teminata sahip yüksek mahkeme üyelerinin kuruldaki temsil oranı arttırılmalı. Hâkimlik ve savcılık mesleklerinin birbirinden ayrılması, özellikle savcılık kurumunun teminatında oluşacak bir eksilme, bu mesleğin mevcut sorunlarını arttıracaktır.