Yargıtay da mağdursa...

Yargıtay, ana binasının yanındaki Türk Telekom Binası'nda bulunan iki GSM şirketinin baz istasyonlarının kaldırılması kararını onadı.

ANKARA - Yargıtay, ana binasının yanındaki Türk Telekom Binası'nda bulunan iki GSM şirketinin baz istasyonlarının kaldırılması kararını onadı.
Yargıtay'da çalışan Zehra Tolunay, söz konusu GSM baz istasyonları ve mini link antenlerinin, kanser tehlikesi yarattığı, Yargıtay'da çalışan bazı kişilerin öldüğünü ileri sürerek, kaldırılmaları istemiyle dava açmıştı. Ankara 9. Asliye Hukuk Hâkimliği baz istasyonların kaldırılmasına karar verdi, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi de kararı oybirliğiyle onadı. Gerekçeli kararda iki şirketin, baz istasyonları ile kamu yararına hizmet verdiklerini savunduğu belirtilerek şöyle denildi:
"Bu ve benzeri tesislerin işletilmesi sonucu geniş bir halk kitlesinin yarar sağladığı bilinen olgudur. Hiçbir hizmet insan yaşamı kadar öncelik ve önem taşımaz. Yararlı bir hizmetin karşılığı olarak insan ölümü uygun bir sonuç olarak kabul edilemez... Kaldı ki somut olayda, bu hizmetin aynı yerde verilmesinde zorunluluk da yoktur. Şirketler, bu tür tesislerin konuşmanın yoğun olduğu yerlere yakın kurulmasını savunuyor. Ancak, sağlanan yarar, haberleşmeyi amaçlamaktadır. Zararın ise insan sağlığı ve yaşamı ile ilgili olduğu gözetildiğinde, ikinci değere önem verilmesi gerekmektedir. Yönetmeliğe uygun olsa bile baz istasyonunun verdiği zarar göz ardı edilemez."
Dört yılda beş kişi niye öldü?
Kararda, yakın yıllara kadar söz konusu istasyonlardan yansıyan radyasyondan kaynaklanan hastalıklar ve ölen kişiler olmamasına karşın, son dört yıl içinde tesise yakın binada beş kişinin hayatını yitirdiği bazılarının da hastalığa yakalandığı kaydedildi.