Yargıtay için reform önerisi

1 Nisan 2005'te yürürlüğe girecek Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemeleri Hakkında Kanun ile yeni TCK ve CMK nedeniyle Yargıtay Kanunu'nda değişiklik yapılması amacıyla kurulan komisyon, görüş toplamaya başladı.

ANKARA - 1 Nisan 2005'te yürürlüğe girecek Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemeleri Hakkında Kanun ile yeni TCK ve CMK nedeniyle Yargıtay Kanunu'nda değişiklik yapılması amacıyla kurulan komisyon, görüş toplamaya başladı. Yargıtay Başsavcısı Nuri Ok da, bu kapsamda yapılmasını istediği değişiklik önerilerini Yargıtay Başkanlığı'na sundu. Ok'un önerileri şöyle:
Etik kurul şart: Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu'nun ismi 'Yüksek Disiplin ve Etik Kurulu' olsun. Görevleri arasına, 'görevle ilgili etik kuralları belirlemek, bunlara uyulmasını izlemek, haberdar edildiği durumda inceleme ve araştırma yaparak vereceği kesin kararla ilgilinin dikkati çekmek' eklensin. Bu meslek etiğine uygun hareket edilmesi ve mesleki saygınlığın korunması açısından önemli.
Kapatılan dosyaya itiraz: Kurulun kararlarına karşı, yetkili kişilere itiraz hakkı tanınsın. 1. Başkanlık Kurulu'nun bir üye hakkında yaptığı soruşturmada hem Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderme, hem de işleme yer olmadığı kararları kesin nitelik taşımaktan çıksın, bu kararlara itiraz yolu açılsın.
HSYK üyelerine yasak: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin görevleri süresince veya bu üyelikleri sona erdikten itibaren
5 yıl süreyle Yargıtay'da yapılacak hiçbir seçime katılamayacakları yasa hükmü haline getirilsin.
Daire sayısı azaltılsın: Yargıtay'ın iş yükü yüzde 60 azalacağı için 11 olan ceza dairesi sayısı 5'e, 21 olan hukuk dairesi sayısı 10'a indirilsin.
Sürekli seçime son: Başkanlar Kurulu üyeleri ad çekmeyle belirlensin, görev süreleri 2 yıl olsun.
Yetkimizi artırın: Yargıtay Başsavcısı'na, gerektiğinde mahallinde inceleme veya soruşturma için Yargıtay savcıları arasında görevlendirme yapması, kanunların görev mahalli dışına çıkılması konusunda aradığı bütün izin ve onayı vermesi sağlansın.
Şeffaf Yargıtay: Kurul ve daire kararları internet ortamında yayımlansın. İçtihatlara da isteyen herkes ulaşabilsin. Yargıtay başkanı ve başsavcıya bağlı basın danışmanı görevlendirilsin. Kurumda oluşturulacak basın bürosundan, yargılama ve duruşmaların sağlanacak yayın yoluyla ilgililer ve basın tarafından izlenebilmesi sağlansın.


    http://www.radikal.com.tr/7347197347190

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.