Yargıtay kararı: Patrikhane ekümenik değil

Yargıtay, Fener Patrikhanesi'nin ekümeniklik iddiasının dayanağı olmadığını belirtti: "Patrikhane, belli bir azınlık mensupları üstünde dinen yetkili, tüzelkişiliği olmayan bir kurum. Özel statü verilemez."

ANKARA - Yargıtay, Fener Rum Patrikhanesi'ne 'özel' statü verilerek ayrıcalık tanınmasının Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olacağını belirterek Ekümeniklik iddiasının yasal bir dayanağı olmadığına karar verdi.
Fener Rum Patriği Bartholomeos'la dönemin Sen Sinod Meclisi'nin (Ruhani Meclis) 11 üyesi, Bulgar Kilisesi Başpapazı Konstantin Kostov'un ruhani yetkilerini elinden alıp hiçbir kilisede ayin yapamayacağı yönünde karar aldı. Kararın ardından Kostoff'un başvurusuyla 2003 Eylülü'nde 'dinlerden birine ait dini işleri, ibadet veya ayinin yapılmasını men etmek'le suçlanan Patrikhane yetkilileri hakkında dava açıldı. Altı ay ile birer yıl arasında değişen hapis cezası istenen Patrik ve Sen Sinod Meclisi üyeleri Fatih 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada 'suçun unsurları oluşmadığı' gerekçesiyle beraat etti. Bunun üzerine savcılık, Kostov ve duruşmalara müdahil olarak katılan Bujidar Cipof kararı temyiz etti. Yargıtay Başsavcılığı'nın beraata onama istediği dava sonuçlandı.
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, beraat kararını oybirliğiyle onayladı. Kararın gerekçesindeyse Fener Rum Patrikhanesi'nin Türk hukukuna bağlı olduğu belirtilerek 'ekümenik'lik iddiasının yasal bir dayanağı olmadığı vurgulandı.
'Lozan'a da aykırı'
Gerekçede özetle şöyle denildi: "Türkiye'deki azınlıklar konusu Lozan Antlaşması ile düzenlenmiştir. Patrikhane, Türkiye Cumhuriyeti'nde, 'sadece belli azınlığa mensup kişiler üzerinde dini yetkileri haiz olan dini bir kurum'dur. Egemen bir devletin kendi topraklarında yaşayan azınlıklara kendi vatandaşlarından farklı hukuk uygulayarak ayrıcalıklar tanımak suretiyle özel bir statü vermesi, Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturacağından kabul edilemez. Bu nedenle Patrikhanenin ekümenik olduğu iddiasının yasal dayanağı yoktur."
Yunanistan'dan karara tepki
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yorgo Kumuçakos Yargıtay'ın kararını yazılı bir açıklamayla eleştirdi. Açıklamada, "Ekümenik Patriğin ruhani lider olarak tanınması, tüm dünyada milyonlarca Hristiyan'ın bilincinde derinden kök salmış durumdadır. Bunlar değiştirilemez ve Lozan Antlaşması'nın yanlış yorumlanmış halini temel alan mahkeme kararları ile ortadan kalkmaz" denildi.