Yargıtay 'Orhan Pamuk illa ki yargılansın' diyor

Yargıtay 'Orhan Pamuk illa ki yargılansın' diyor
Yargıtay 'Orhan Pamuk illa ki yargılansın' diyor
"30 bin Kürt'ü ve 1 milyon Ermeni'yi öldürdük..." şeklindeki sözleri nedeniyle Orhan Pamuk'a açılan manevi tazminat davasını reddeden yerel mahkemenin kararı Yargıtay tarafından ikinci kez bozuldu


ANKARA - Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Yazar Orhan Pamuk aleyhine İsviçre’de yayımlanan bir dergideki sözleri nedeniyle, "Kişilik haklarına saldırı" nedeniyle açılan manevi tazminat davasını yeniden reddeden yerel mahkeme kararını bozdu.
Şişli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yazar Pamuk’un, İsviçre’de yayınlanan bir dergiye verdiği röportajdaki "30 bin Kürt’ü ve 1 milyon Ermeni’yi öldürdük..." şeklindeki sözleri nedeniyle İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Pakize Alp Akbaba ve "Ergenekon" soruşturmasında tutuklanan avukat Kemal Kerinçsiz’in de aralarında bulunduğu 6 kişinin açtığı manevi tazminat davasını reddetmişti.
Mahkeme, davacıların salt Türk milletinin bir ferdi olmaları nedeniyle yansıma yoluyla kişilik haklarına saldırı olduğunun kabulüne imkan bulunmadığı gerekçesiyle davanın aktif husumet yönünden reddine karar verildiğini açıklamıştı.
Yerel mahkeme kararının temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, kararı davacılar lehine esastan bozmuştu. Daire, bozma kararında, "Davacıların dava açma ehliyetinin varlığının kabulü ile davanın esasının incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiğine" işaret etmiş, "Kişilik haklarına saldırının" varlığının benimsenmesi durumunda ilgili mevzuat hükümlerine göre hüküm kurulması gerektiğini belirtmişti.
Daire, Anayasa’nın 66. maddesinde, "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür" denildiğini anımsatarak, kişilerin onur ve şerefleri gibi mensubu bulundukları bir millete aidiyet duygularının da kişilik değerleri kapsamında ve hukuki koruma altında olduğuna işaret etti.
Yargıtay’ın bozma kararının ardından davayı yeniden karara bağlayan Şişli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, önceki kararında direnerek davanın reddine hükmetti.
Yerel mahkeme kararının temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na geldi.
Kurul, Yazar Orhan Pamuk aleyhine İsviçre’de yayımlanan bir dergideki sözleri nedeniyle açılan tazminat davasını yeniden reddeden yerel mahkeme kararını bozdu. (aa)