Yargıtay savcısı 'poşu davası' için bir onama bir bozma istedi

Yargıtay savcısı 'poşu davası' için bir onama bir bozma istedi
Yargıtay savcısı 'poşu davası' için bir onama bir bozma istedi
Yargıtay Başsavcılığının, 'poşu davası' olarak bilinen yargılamada 11 yıl 3 ay hapis cezası alan üniversiteli Cihan hakkındaki tebliğnamesinde, 'patlayıcı atma' için onama, 'örgüt üyeliği' için ise hüküm bozma talep edildi.

İSTANBULYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda ‘poşu davası’ olarak bilinen yargılama sonucunda toplam 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Cihan Kırmızıgül’e, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" ve "terör örgütü faaliyeti kapsamında yakıcı madde ile mala zarar verme" suçlarından verilen 7 yıl 1 ay hapis cezasının ‘3. Yargı Paketi’ olarak bilinen düzenleme kapsamında bozulmasını istedi.

Tebliğnamede, Kırmızıgül'e "terör örgütü faaliyeti kapsamında patlayıcı madde bulundurma ve atma" suçundan verilen mahkumiyet kararının ise onanması talep edildi.

Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencisi olan Cihan Kırmızıgül, Ümraniye’de bir gösteri sonrasında otobüs durağında beklerken gözaltına alınmış ve bu esnada boynunda bulunan ‘poşu’ da dava dosyasındaki ‘deliller’ arasında gösterilmişti.

Yapılan yargılama sonunda, Kırmızıgül’e, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" ve "terör örgütü faaliyeti kapsamında yakıcı madde ile mala zarar verme" suçlarından 7 yıl 1 ay, "terör örgütü faaliyeti kapsamında patlayıcı madde bulundurma ve atma" suçundan ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti.

Temyize giden davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görüşünü hazırladı ve Başsavcılığın tebliğnamesi, kararı verecek Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

Tebliğnamede, Kırmızıgül'ün, "silahlı terör örgütü faaliyeti kapsamında patlayıcı madde bulundurma ve atma" suçundan mahkumiyetine dair hükme ilişkin temyiz itirazının reddiyle hükmün onanması istendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kırmızıgül’le ilgili gerekçesinin, “hukuka uygun, yasal ve yeterli” olduğu belirtilen tebliğnamede, sanık avukatının yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddedilmesi talep edildi. Yerel Mahkeme, Kırmızıgül'ü bu suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Tebliğnamede, Cihan Kırmızıgül’ün "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" ve "silahlı terör örgütü faaliyeti kapsamında yakıcı madde ile mala zarar verme" suçlarından mahkumiyetine dair hükümlere yönelik temyiz itirazları da irdelendi.
Başsavcılığın tebliğnamesinde, Kırmızıgül’ün “terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek amacıyla katıldığının, eylem yapan bir grup içerisinde patlayıcı madde bulundurmak ve atmak suçunu işlediğinin, bu eylemler sırasında attığı patlayıcı maddeyle özel bir şirkete ait iş yerine zarar verdiğinin mahkemece sabit görüldüğü” belirtildi.

Delillerin takdirinde, sübutta, oluşun belirlenmesinde, sanık savunmalarının inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş olmasında, suçların niteliklerinin belirlenmesinde, hukuka ve suç hüküm tarihlerinde yürürlükte bulunan yasal mevzuata uygun yapılan uygulamada, cezayı artırıcı azaltıcı nedenlerin takdir kılınmasında isabetsizlik bulunmadığı kaydedildi.

Tebliğnamede, bu nedenlerle sanık avukatının temyiz itirazlarının reddine karar verilmesi istendi.

Ancak hükümden sonra yürürlüğe giren kamuoyunda 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri gözetildiğinde, sanığın hukuki durumunun yeniden takdir ve tayininde zorunluluk bulunması nedeniyle hükmün bozulması talep edildi.