Yargıtay: Şiddet yoksa özgürlük var

Yargının zirvesinden bir oy farkla düşünce özgürlüğüne 'bağlayıcı destek' geldi. Milli Gazete yazarı Selahattin Aydar, kaldırılan İstanbul 6 No'lu DGM tarafından 'Çocuklarımıza Sahip Çıkalım' başlıklı yazısında...
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Yargının zirvesinden bir oy farkla düşünce özgürlüğüne 'bağlayıcı destek' geldi. Milli Gazete yazarı Selahattin Aydar, kaldırılan İstanbul 6 No'lu DGM tarafından 'Çocuklarımıza Sahip Çıkalım' başlıklı yazısında, halkı din farkı gözeterek kin ve düşmanlığa kışkırttığı gerekçesiyle TCK'nın 312/2 fıkrası uyarınca 1 yıl 8 ay hapse mahkûm edilmişti. Yargıtay Başsavcılığı da ilk aşamada cezanın onanmasını istemişti.
Temyiz istemini görüşen Yargıtay 8. Ceza Dairesi de DGM'nin ceza kararını üç üyenin oyuyla ve şu gerekçelerle onaylamıştı: "TCK 312 / 2. fıkrada tanımlanan suçun bir tehlike suçu olduğu gibi, oluşması için şiddet çağrısında bulunmak zorunluluğu aranmaz. Şiddet olasılığı yaratacak biçimde toplumsal barışın bozulması tehlikesinin doğması yeterlidir."
Savcı şaşırttı
Şaşırtıcı gelişme bu aşamada olmuş ve tebliğnamesinde, Aydar'a cezanın onanmasını isteyen Yargıtay Başsavcılığı, bu kez istediği gibi cezayı onayladığı halde daire kararına itiraz etmişti. Başsavcılık, itirazını şu gerekçelere dayandırmıştı: "312/2. fıkrasında yapılan değişiklik farklı kararlar ve görüşlere neden olduğundan değişikliğin suçun yasal öğelerine yansıması açısından bir kez de Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından tartışılıp değerlendirilmesi gereksinimi doğmuştur. Sanığın yazısında; laiklik ilkesine, bu ilkeyi getirenlere ve savunanlara, ağır, haksız ve incitici saldırılarda bulunduğu konusunda kuşku yoksa da; suçun maddi unsurunun değerlendirilmesinde yasa maddesinde yapılan değişiklik sonucu olarak dikkate alınması gereken, kamu düzeni için açık ve yakın tehlike ile şiddete çağrı ve önerisi mevcut bulunmadığı görüşü ile suçun yasal unsurlarının oluşmadığı düşünülmektedir."
Bu itiraz üzerine konuyu yeniden görüşen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Başsavcının 'şiddet içermediği sürece her düşünceye özgürlük' yönündeki itirazını bir oy farkla 14 üyenin oyuyla kabul etti ve cezaya onama kararını kaldırdı.