Yargıtay: Siyasi olması terör için yeterli değil

Yargıtay: Siyasi olması terör için yeterli değil
Yargıtay: Siyasi olması terör için yeterli değil
Hrant Dink, "terör örgütü" değil "suç örgütü" tarafından katledildi kararı veren Yargıtay 9. Ceza Dairesi gerekçesini açıkladı. Daire "Eylemin siyasi olması terör için yeterli değil" dedi.
Haber: MESUT HASAN BENLİ / Arşivi

Hrant Dink cinayeti davasında, sanıkların ‘silahlı terör örgütü’ değil ‘suç örgütü’ üyesi olduklarına karar veren Yargıtay 9. Ceza Dairesi, kararın gerekçesinde Yasin Hayal liderliğindeki örgütün neden ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmediğini tartıştı. Kararda, bir oluşumun işlediği suçun siyasi sonuçlarının ortaya çıkmasının o oluşumun terör örgütü olarak kabul edilmesi için yeterli olmadığına vurgu yapıldı.

Yargıtay, Dink cinayetinin Yasal Hayal liderliğindeki ‘silahlı suç örgütü’ tarafından işlendiğine hükmetmişti. Yargıtay’ın, cinayetin basit çete tarafından işlendiğine ilişkin yorumu tartışma yaratırken kararın gerekçeleri de dün belli oldu. Daire kararında, örgütün neden terör örgütü olarak kabul edilmediğini 14 sayfalık karar metninde tartıştı. Kararda şunlara vurgu yapıldı:

İKİSİ ARASINDA FARK VAR: Sanıklar 2004 yılında Trabzon’da meydana gelen bombalama eylemini gerçekleştirdi. Türk Ceza Hukuku bakımından bir oluşumun terör örgütü veya suç örgütü olarak nitelendirilmesi ve bunların birbirlerinden ayırt edilebilmeleri için benimsedikleri yöntemler ile işlemeyi amaçladıkları araç ya da amaç suçların nazara alınması gerekir. Türk Ceza Hukuku bakımından terör örgütleri, yöntem ve amaç olarak özellik gösteren bazı istisnai suç tiplerini işlemek üzere kurulacak istisnai örgütler, suç örgütleri ise bu suç tipleri dışında kalan diğer suçları işlemek için kurulacak daha genel nitelikli örgütler olarak düzenlenmiştir.

TERÖR ŞARTLARI OLUŞMAMIŞ: TCK’nın 314. maddelerinde (silahlı örgüt) gösterilen suçları işlemek üzere bu maddeler uyarınca kurulan örgütler terör örgütleridir. Görüldüğü gibi terör örgütleri yöntemleri ve amaçları bakımından bir belirleme ve bir sınırlandırmaya tabi tutulmuş olup bir oluşumun terör örgütü sayılabilmesi için yöntem ve amaç unsurlarını aynı anda sağlamış olması gerekir. Dolayısıyla bir oluşumun salt siyasi sebep ve saiklerle suç işlemesi ya da işlediği suçların aynı zamanda siyasal ve sosyal alanı etkileyen sonuçlar doğurması sadece bu sebepten dolayı terör örgütü olarak kabul edilmesine netice vermeyecektir.

ÖRGÜT HEDEFİ SEÇİYOR: Hrant Dink’in kaleme aldığı yazıdan dolayı ‘Türklüğü aşağılamak’ suçundan mahkûm olmasından sonra örgütün kurucusu ve yöneticisi olan Yasin Hayal maktulü cezalandırmaya karar vermiş. Yasin Hayal’in sanık Erhan Tuncel’in de katılımı ile siyasi saiklerle suç işlemek için oluşturduğu ve 24 Ekim 2004 tarihinde mevcut olduğu anlaşılan teşekkül, zaman içerisinde diğer sanıkların da katılımıyla belirsiz tür ve sayıda suçları işlemek üzere, süreklilik gösteren, hiyerarşik düzen içerisinde çalışan ve iş bölümüne dayalı örgütsel bir yapıya dönüştü. Örgüt seçerek belirlediği hedef kişilere yönelik aynı nitelikteki suçları işlemeye devam kararlığına da açıkça rastlanıyor.

SUÇ İŞLEMEDE DEVAM KARARLILIĞI VAR: Oluşturulan teşekkül mevcudiyeti bilinen 2004 yılından maktulün öldürülmesine kadar sürdürüyor. Ayrıca sanık Yasin Hayal’in maktulün öldürülmesinden hemen önce Ogün Samast’a “Bizim işimiz Hrant Dink’le” demek suretiyle ortaya koyduğu saik ve örgütsel yaklaşım ile Orhan Pamuk için ‘akıllı ol lafı’yla örgütün aynı nitelikteki suçları işlemeye devam kararlılığına da açıkça rastlanılmıştır.Katılıyoruz ama ... Kararda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tebliğnamesinde silahlı terör örgütüne yönelik yaptığı değerlendirmelere katıldığı da vurgulanılarak “Sanıkların oluşturdukları örgütün TCK’nın 302. maddesinde (Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak) düzenlenen amaç suçu işlemeye yöneldiğinin dosya kapsamında belirlenmediği, sanıklardan Yasin Hayal’in maktulün öldürülmesi olayını örgütün işlemeyi amaçladığı bir suç olarak kararlaştırdığı, suç örgütünün üyeleri oldukları anlaşılan diğer sanıkların örgütün faaliyeti kapsamında Ogün Samats’ın suçu işlemesine teşvik etmek suç işleme kararını kuvvetlendirmiştir” denildi.