Yargıtay'a göre 'anadil'ler böler!

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, anadilde öğrenim hakkını savunmayı suç saydı. Genel kurul, tüzüğünde bu hakkı destekleyen Eğitim-Sen'in kapatılmasının doğru olmadığına dair iş mahkemesi kararını bozdu.
Oybirliğiyle alınan karar mahkemeleri bağlayacak. Eğitim-Sen Başkanı Dinçer, "Türkiye'nin geleceği açısından karanlık karar" dedi. Dinçer, ihtiyati tedbir talebiyle derhal AİHM'ye başvuracaklarını açıkladı.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, anadilde öğrenim hakkını savunmayı suç sayarak Eğitim-Sen'in kapatılmasına karar verdi. Kurul, Eğitim-Sen'in kapatılması istemini 'anadil bölmez' gerekçesiyle reddeden yerel mahkeme kararını aksi görüşle bozdu. Karar, kuruldaki 45 üyenin oybirliğiyle alındı.
200 bin üyeli Eğitim-Sen'in kapatılması istemli dava, Genelkurmay'ın girişimiyle haziran 2004'te açılmıştı. TRT'nin anadilde yayın yapmasına, kaldırılan DGM'lerin anadilde öğrenim isteyenleri 'Suç yoktur' diyerek beraat ettirmesine rağmen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sendika tüzüğündeki 'Bireylerin anadillerinde öğrenim görmesini savunur' ifadesini kapatmaya gerekçe yapmıştı.
Yerel mahkeme karşı çıkmıştı
Ankara 2. İş Mahkemesi Yargıcı Kudret Kurt, Eğitim-Sen'e kapatma istemini, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de (AİHS) düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü güvence altına aldığına dikkat çekerek, reddetmişti. Yarıç Kurt, şu gerekçeleri kullanmıştı: "Farklı lehçe ve dillerin resmi dil dışında özel öğrenilmesi bir farklılık yaratmayacağı gibi, öğrenenler de ayrı bir azınlık statüsünde olamaz. Dilin bölücülük unsuru olmak yerine ulus bütünlüğü içinde bir değişiklik unsuru olması doğaldır. Sendika tüzüğündeki hükümler mahkememizce Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü, devletin tekliğine karşı bir tehlike olarak görülmemiştir."
45 üyenin oybirliğiyle...
Ancak, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını 13 gün içinde bozmuştu. Davayı yeniden görüşen 2. İş Mahkemesi eski kararında direnmiş, dosya bu nedenle Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gelmişti.
Kurul, dün davayı iki saat süreyle tartışıp karar oluşturdu. Anadilde öğrenimi savunmayı bölücü faaliyet gibi değerlendiren kurul, sendikanın kapatılma istemini reddeden mahkeme kararını bozdu. Eğitim-Sen'e kapatma istenen karar, kuruldaki 45 üyenin oybirliğiyle alındı. Kurulun hiçbir üyesi, anadilde öğrenim hakkının düşünce düzeyinde savunulabileceğini belirterek, kapatma yönündeki görüşlere esastan karşı çıkmadı.
Alınan bilgiye göre, esastan karşı çıkmamakla birlikte altı kurul üyesi kurulda değişik gerekçeler dile getirdi. Bunlardan Yusuf Uluç, Eğitim-Sen'in tüzüğündeki maddeye rağmen anadilde öğrenim yönünde bir faaliyeti olmadığına, bu yönde bir ceza mahkemesi kararı da bulunmadığına dikkat çekti. 1. Hukuk Dairesi Başkanı Orhan Uzgören ve 20. Hukuk Dairesi Başkanı Ali Özçelik ile üyeler İbrahim Orakçıoğlu ve Kadir Özbek de, Dernekler Kanunu uyarınca davalı sendikanın daha kuruluş aşamasında tüzük değişikliği için ihtar edilip kendisine süre verilmiş olması gerekliliği üzerinde durdu.
Bundan sonra ne olacak?
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun kararının gerekçeleri, önümüzdeki haftalarda açıklanacak. Kurulun verdiği karar mahkemeleri bağlayıcı ve bu alanda verilen ilk karar olması nedeniyle de içtihat niteliği taşıyor. Bu nedenle, bozma üzerine dosyayı yeniden ele alacak olan iş mahkemesinin karara direnme hakkı bulunmuyor. Bazı hukukçular, mahkemenin sendikaya tüzüğünü değiştirmesi için yeniden süre verebileceğini belirtirken, birçok Yargıtay üyesi, kurul kararı üzerine davanın uzatılmayıp kapatılma yönünde karar verilmesinin gerekeceğini savundu.
Sendika, dosya mahkemeye gitmeden Yargıtay'a karar düzeltme istemli başvuruda bulunabilecek, ancak bunun sonuç verme olasılığı görülmüyor. Eğitim-Sen'in bir sürpriz seçeneği de, dosya yeniden mahkemeye gitmeden, tüzüğünde değişiklik yapıp 'Dava gerekçesi ortadan kalkmıştır' yolunda karar alınmasını talep etmek. Yerel mahkemenin kapatma kararı vermesi halinde Eğitim-Sen'in genel merkez ve 400'ü aşkın şubesindeki tüm malvarlığı da Hazine'ye devredilecek.
'Amaç dışına çıkıldı'
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, aldığı kararda, daha önce yerel mahkemenin beraat kararını bozan 9. Hukuk Dairesi'nin gerekçelerini paylaştı. 9. Hukuk Dairesi'nin gerekçeleri şöyleydi:
"Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 10. maddesiyle herkese tanınan düşünce ve anlatım özgürlüğü, ulusal güvenlik, toprak bütünlüğü veya kamu düzeninin sağlanması amacıyla yasayla sınırlanabilir. Anayasa'nın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek 3. maddesinde Türkiye devletinin anadili Türkçe olduğu belirtildiği gibi, eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi başlıklı 42. madde 6. fıkrasında 'Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına anadilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez', 66. maddesinde 'Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı
olan herkes Türk'tür' düzenlemelerine yer verilmiştir.
Anayasa'nın açıklanan hükümleri ulusal güvenliğin, kamu emniyetinin korunması, kamu düzenin sağlanması amacıyla demokratik bir toplumda zorunlu bir tedbir olarak ülke bütünlüğüne karşı eylemleri önlemek için düzenlenmiştir.
Bu düzenlemeler AİHS'nin 10 ve 11. maddeleriyle de uyumludur. Üyelerinin ortak ekonomik ve sosyal menfaatlerini korumaktan başka amacı olmayacak sendikanın tüzüğündeki bu düzenlemenin kelime değişimi yapılarak da olsa ısrarla devam ettirilmesi dikkat çekici olup, gerçek amaç dışına çıkıldığını göstermektedir. Tüzükteki, 'bireylerin anadillerinde
öğrenim görmesini savunur' sözcükleri, Anayasa'nın 3. ve Kamu Sendikaları Kanunu'nun 30. maddesi hükümlerine aykırı olduğundan sendikanın kapatılmasına karar vermek gerekir."
AİHM'ye ihtiyati tedbir başvurusu
Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer, davadan sonra bir basın toplantısı düzenleyerek, kapatma kararını değerlendirdi. Dinçer, şunları söyledi:
"Kurulun kararı, kapatma anlamına gelmez. Hukuksal ve örgütsel faaliyetlerimiz devam ediyor. Üyelerimizden ve kamuoyundan konuya soğukkanlı yaklaşmalarını istiyoruz. Sendikamızı kapattırmamakta kararlıyız. Bu, Türkiye'nin geleceği açısından karanlık bir karar. Davalarda sıkıyönetim koşullarının devam ettiği görüldü. Türkiye, bir yol kazasına uğradı. Bu, düşünce ve ifade özgürlüğü bakımından önemli bir kaza. Hükümet, özellikle muhalefet ve diğer toplumsal kesimler, örgütlenme önündeki yasal engelleri kaldırmak için gerekli gayreti göstermeli."
Dinçer, Yargıtay kararını bilgi notu halinde Eğitim Enternasyonali, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu ve ILO'ya gönderdiklerini açıklarken, ne yapacakları konusunda önlerindeki tüm seçenekleri değerlendireceklerini, ancak ilk olarak hemen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurup, ihtiyati tedbir isteyeceklerini açıkladı.


    http://www.radikal.com.tr/7472287472280

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.