Yargıtay'dan açıklama

ANKARA - Yargıtay, Radikal’in 23 Ekim tarihli sayısında yer iki haberle ilgili açıklama yaptı:
“Birinci sayfada yer alan ‘Adaleti anlamak bazen zor’ başlıklı ve devamında 12. sayfasında yer alan ‘Gazete dağıtmaktan 10 ay hapis’ ve ‘Cinayet çağrısında suç bulunamadı’ konulu haberlerinizle ilgili olarak Sekizinci Ceza Dairesi Başkanı sayın Serpil Çetinkol tarafından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklama yapılmıştır.
“Bu hafta sonu yazılı ve görsel medyada dairemizin bir kararı ile ilgili olarak çıkan haberlerde ve tartışma programlarında kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini ve yönlendirildiğini saptamış bulunmaktayız.
Dairemizin 30.09.2009 gün ve 2009/8028-11903 sayılı kararında; koğuşturmaya yer olmadığına ilişkin karara karşı yasal itiraz süresi 15 gün olduğu halde 6 ay 26 gün sonra itiraz edilmiş olması nedeni ile süre yönünden itiraz mercii olan Düzce Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen red kararı sonucu itibarı ile doğru kabul edilmekle, Kanun Yararına Bozma talebinin reddine karar verilmiş ve ekte sunulan dairemiz kararında görüleceği üzere dosyanın esası incelenmemiştir.
Yazılı ve görsel basın mensuplarının dairemize ve tüm yargıya yönelik haber ve programlarında içeriğini bilmedikleri bir karar hakkında daha titiz ve hassas davranmaları hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.” (Radikal)