Yargıtay'dan AKP'ye dinleme incelemesi

Yargıtay Başsavcılığı yargı üyelerini dinleme iddialarını 'siyasi parti hukuku açısından, incelemeye başladı
ANKARA - Yargı üyelerine yönelik dinlemeler, AKP’ye uzanıyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, Yargıtay santralının dinlenmek istenmesi, İstanbul Başsavcısı Aykut Cengiz Engin ile YARSAV Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun dinlenmesi üzerine dinleme kararları ve işlemleriyle ilgili olarak siyasi partiler hukuku açısından inceleme başlattığını bildirdi.
Önceki gün Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila’nın sorularını yanıtlayan Yalçınkaya, özetle şunları söyledi:

Anayasa ihlali var mı bakacağız: Yargıtay Başsavcılığı’nın görevi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini, Atatürk devrimlerini, hukuk devleti ilkelerini, Cumhuriyet’in tüm değerlerini korumaktır. Bu ilkelerin güvencesi bağımsız Türk yargısıdır. Basına yansıyan bilgileri kesinleştirdikten sonra soruşturmanın diğer aşamasına geçilecektir. Siyasi partilerin tüzükleri, programları ve eylemleri Anayasa’nın 68. maddesine aykırı olamaz. 68. maddenin 4. fıkrasında; siyasi partilerin tüzük, program ve eylemlerinin hukuk devleti ilkelerine aykırı olamayacağı yazılı. Eğer bu hüküm ihlal edilmişse o zaman Siyasi Partiler Yasası’nın 98. maddesinde yazılı olduğu gibi Başsavcılık olarak bizim görevimiz başlar. 98. madde siyasi partilerin kapatılması davalarını düzenliyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bu bilgi ve belgeleri Anayasa’nın 68/4 ve Siyasi Partiler Yasası’nın 98. maddeleri açısından incelemeye almak zorundayız.

Siyasi makamın onayı: Telefon dinleme hukuk devleti ilkelerine aykırı biçimde yapılıyorsa, Siyasi Partiler Yasası ve Anayasa’nın 68/4 maddesiyle ilgilidir. Telefon dinleme, kayda alma, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesinin hangi hallerde yapılabileceği yasada detaylı biçimde belirlenmiştir. Hâkim ve savcıların dinlenmesi nasıl yapılıyor? Dinleme kararı nasıl alınıyor? Bu işlem zinciri içinde Bakan’ın veya ona bağlı kişilerin onayı olduğuna göre siyasi otoriteyi dolayısıyla siyasi partiler hukukunu ilgilendirir. Adalet Bakanı veya onun adına hareket eden kişinin, dinlemenin yasadaki koşulları mevcut değilse onay vermemesi gerekir.

Bu, istediğimiz bir şey değil ama..: Bu (siyasi parti kapatma) istediğimiz bir şey değil ama bize verilen görevin gereği ve elbette bir süreç.

Kanadoğlu: Aykırı eylem
Yargıtay Onursal Başkanı Sabih Kanadoğlu da dün YARSAV’ın 2. Olağan Genel Kurulu’nda yargıdaki dinleme skandalıyla ilgili “Hukuk devleti kuralları dışına çıkılıyorsa siyasi partiler uymaları gereken ilkelerin dışına çıkıyor, aykırı eylemlerin içine giriyor demektir” dedi. (Radikal)