Yargıtay'dan Altunbaş izahı

Yargıtay yetkilileri, Birtan Altunbaş'ı gözaltında öldürmekle suçlanan polislerin zamanaşımından faydalanamayacağını söyledi: Zamanaşımı 2006 yılında değil, 2013'te dolacak.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Yargıtay, üniversite öğrencisi Birtan Altunbaş'ın gözaltında işkenceyle ölümünden sorumlu polislerin zamanaşımı yoluyla cezadan kurtulma umudunu söndürdü, kamuoyundaki endişeyi de giderdi. Yargıtay, zamanaşımının Ocak 2006'da değil, 2013'te dolacağını açıkladı.
İşkenceyle adam öldürmekten suçlu görülerek 4 yıl 5'er ay hapse mahkûm dört polisle ilgili karar, önceki gün Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce sanıklar aleyhine bozulmuştu. Ancak bunun davanın zamanaşımına uğrama olasılığını artırdığı endişesine yol açmıştı.
Sanıkların bu yüzden cezasız kalabileceği endişesini dün Yargıtay giderdi. Yargıtay yetkilileri, davadaki zamanaşmının 15 yerine 22.5 yıl hesabıyla Haziran 2013'te dolacağını açıkladı ve bunu şöyle gerekçelendirdi:
"Sanıklar hakkında hüküm kurulan TCK 448. maddesi (kasten adam öldürme suçu) 1. fıkrası, 'sekiz yıldan aşağı olmamak üzere' ağır hapis öngörüyor. Bu cezanın üst sınırı, maddede zikredilmese de 24 yıldır. 24 yıl ağır hapis cezasının zamanaşımı süresi TCK 102. maddesine göre 15 yıldır. Ancak TCK 104'e göre de zamanaşımını kesen işlemler bulunduğu için (iddianame ile dava açılması gibi) bu davada zamanaşımı süresi yüzde 50 uzatılır. Altunbaş 15 Ocak 1991'de öldürüldüğü için zamanaşımı süresi Haziran 2013'te dolar." Yargıtay'ın hesabı, müdahil avukatlarca da kabul edildi. Avukat Oya Aydın, "Açıklama bizi sevindirdi. Bir insanlık suçunun cezasız bırakılma endişemiz giderildi" dedi.