Yargıtay'dan 'baz'a fren

Yargıtay, bir apartmandaki baz istasyonunu kaldırma isteğini reddeden mahkeme kararını bozdu: "Hiçbir hizmet, insan hayatından önemli değil." Karar kesinleşirse benzer davaları etkiler.

ANKARA - Yargıtay, apartmanlardaki baz istasyonlarının kaldırılmasıyla sonuçlanabilecek bir karar aldı. Gerekçe olarak 'Hiçbir hizmet, insan yaşamı kadar öncelik taşımaz' denildi.
Dava bir vatandaşın komşu apartmandaki baz istasyonunun (cep telefonu yer istasyonu) kaldırılmasını isteyerek yargıya başvurmasıyla başladı. Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi bu isteği reddedince, konu Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'ne geldi. Yerel mahkemenin kararını bozan Yargıtay ise benzer davalara da ışık tutacak kararında özetle şöyle dedi: "Baz istasyonları cep telefonları için zorunludur, kamuya hizmet vermeyi amaçladığı tartışmasızdır. Davalı apartmana, kullanımla ilgili limitlerin belirtildiği Telekomünikasyon Kurum Güvenlik Sertifikası verilmiş, değerler yönetmelikteki limitlerin de altında bulunmuştur. Ne var ki, yapılan bu belirlemelerle bir zararın olmayacağı kabul edilemez. Hiçbir hizmet, insan yaşamı kadar öncelik ve önem taşımaz. Tesislerin yakın çevresine zarar verdiği açıktır. Kullanılan istasyonun konumu itibarıyla uzun sürede kişi ve çevreye zarar verdiği belirlenmiştir. Bu belirlemede, dar anlamda ve parayla ölçülebilen bir zarar yok ise de, çevre binalarda ve davacının oturduğu binada yaşayanların psikolojik olarak yaşamını olumsuz biçimde etkilemektedir."
Şimdi ne olacak?
Yargıtay'ın bozma kararı üzerine Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin reddettiği dava yeniden görülecek. Mahkeme kararı onarsa apartmandaki istasyonun sökülmesi gerekecek, eski kararında direnirse konu Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na gidecek. Burada verilecek kararsa tüm mahkemeleri bağlayacak.