'Yargıtay'ın sabit telefonları dinlenmedi'

'Yargıtay'ın sabit telefonları dinlenmedi'
'Yargıtay'ın sabit telefonları dinlenmedi'
Yargıtay'ın dinlenmendiğini belirten Telekomünikasyon İletişim Başkanı Fethi Şimşek: Başbakan 6 yıl boyunca yargı kararı olmadan dinlenmiş, şimdi unu tartışıyorsunuz

 

ANKARA - Telekomünikasyon İletişim Başkanı (TİB) Fethi Şimşek, akşam saatlerinde yaptığı basın toplantısında Hakim Keskin'in yaptığı keşif sırasında Yargıtay'a ait iki numaranın dinlenilip dinlenilmeğine bakıldığına dikkat çekerek şunları söyledi:
"Tartışmalar nedeniyle karşınızdayım. Kanunları ve görevlerini sıraladı. TİB'de dinleme yapılmamaktadır. Dinlemeler, ceza soruşturmaları kapsamında soruşturma mercilerince alınan kararlar üzerine aidiyet numaraları belirtilen kolluk kuvvetlerince kendi birimlerinde yapılmaktadır. Hakim kararı olmadan, cumhuriyet savcısı talebi olmadan dinleme yapılması mümkün değildir. Kim yaparsa suç işler. 5 Kasım'da başkanlığımıza haber verilerek gelen, öyle baskın değil ve hukuka aykırı bir durum olmadığı tespit edilmiş, bu düzenlenen tutanakta ifade edilmişti. Yargıtay 1. Başkanlığı'nın dinlendiği basında yeralmış, bilgi kirliliği yaşanmıştır. Keşfi yapan hakimlikçe hukuka aykırı olacağı belirtilmiş ama inceleme yapılmıştı. Yapılan incelemede, yargıtaya ait olan sabit telefonlardan biri ile ilgili olarak, faaliyete başladığımızdan beri hiçbir dinleme işlemi yapılmadığı, diğer telefonla ilgili hakim kararı bulunmasına rağmen, kullanılan santralin özelliği nedeniyle dinleme yapılamadığı, talep eden birimin yazısı üzerine de sonlandırıldığı, hiçbir dinleme işlemi gerçekleşmediği tespit edilmiştir."
Şimşek, sorular üzerine de mahkeme kararı olan numaranın 'müşteki' Eminağaoğlu'nun şahsına tahsis edilmiş numara olduğunu vurgulayarak, "Belirttiğim gibi kullanılan santralin özelliği nedeniyle dinleme işlemi gerçekleştirilememiş ve hiç bir ses intikal ettirilememiştir. Adalet Müfettişlerinin bunu sonlandırma nedeni kendi taktirleridir" diye konuştu.

 


-Başbakan dinlenmiş, hakim dinlense çok mu-

 

 


Kayıtların silinmiş olamayacağını, bunun dijital santralda mümkün olmadığını belirten TİB Başkanı Şimşek, toplantının sonunda titrek bir ses tonuyla daha önce yazılmış şu metni okudu:
"Geldiğimiz nokta çok düşündürücü. Toplumda hiçbir zaman hepimiz, halkımız, bizler, medya olarak siz, siyasetçiler çifte standart içinde olmamalıyız. Ülkemizde TİB kurulmadan önce bir ülkenin başbakanının 6 yıl hakim kararı olmadan dinlendiği, kayıtlarının ele geçirildiği, gazetelere servis edilip tartışıldığı hususlarla ilgili her nedense toplumumuzda bir tartışma yaşanmıyor. Bir başbakan hakim kararı olmadan 6 yıl dinleniyor kimse tartışmıyor. Mevzuata uygun dinlemeler yapılıyor, her nedense toplum ayağa kalkıyor. Bu çifte standarttan kurtulmamız lazım."

 

Gerçeker'e yanıt yok

 

Şimşek, Gerçeker'in "dinleme kararını Yargıtay 1. başkanlar kurulu almalı" açıklamasının hatırlatılması üzerine, TİB'in gelen kararlarla ilgili yaptığının "iddia edilen suçun kanuna uygun olup olmadığı yönünde olduğunu" söylemekle yetindi. (Radikal)