'Yargıya inat' yapmadık

'Yargıya inat' yapmadık
'Yargıya inat' yapmadık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar, Çamlıca da yargı kararlarının çiğnenmediğini vurguladı.

Gazetemizin dünkü ‘Yargıya inat 2 misli inşaat’ manşetiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle: “Öncelikle belirtmek gerekir ki, “Çevre değil Şehircilik Bakanlığı” ifadeleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sadece ‘Şehirleşme ile ilgilendiği, çevre konularına duyarsız kaldığı’ iddiası yanlı bir iddiadır. Bakanlığımızın ve Sayın Bakanımızın ‘Çevre’ konusundaki hassasiyetleri ve faaliyetleri tüm halkımız tarafından bilinen bir gerçektir.
‘Yargıya inat 2 kat inşaat’ şeklindeki ifadeler de eksik incelemeye dayalıdır. Haberde bahsi geçen ve gazetenizde daha önce ‘Çamlıca’da yeşil karar’ şeklinde haberleştirildiği belirtilen İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin ‘yürütmeyi durdurma’ kararı, yapılan itiraz üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin 19.02.2013 tarihli ve 2013/886 sayılı kararıyla kaldırılmıştır.
Üst merci konumundaki İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin konuyla ilgili olarak yapılan itiraz üzerine verdiği ‘itirazın kabulüne, İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasına ve yürütmeyi durdurma isteminin reddine’ ilişkin kararına bakılmaksızın, salt İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin kararıyla konunun ‘eksik’ haberleştirilmesini kabul etmek mümkün değildir.
Kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve söz konusu haberden dolayı meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemeyi temin etmek üzere işbu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”
Öte yandan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Osman İyimaya tarafından yapılan açıklamada, “Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.01.2012 tarih ve 138 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre 644 sayılı KHK’nin 13/A maddesi uyarınca 29.06.2012 tarih ve 4511 sayılı Bakanlık ‘olur’u ile onaylanmış olup, herhangi bir emsal artışı söz konusu değildir. Plan 02.07.2012-01.08.2012 tarihleri arasında 1 ay süreyle İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, herhangi bir itiraz olmadığından kesinleşmiştir” ifadelerine yer verildi.