YARSAV: Soruşturma oyunuyla bizi bitirmek istiyorlar

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu,
"Adalet Bakanlığı, YARSAV'ın üzerinden elini çeksin" çağrısı yaptı.

ANKARA - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, "Adalet Bakanlığı, YARSAV'ın üzerinden elini çeksin" çağrısı yaptı. YARSAV'ın feshi için Sincan Cumhuriyet Savcılığı'na soruşturma açıtırıldığını belirten Eminağaoğlu, hukuki süreç sonuçlanmadan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da başka bir soruşturma başlattığını söyledi.
AKP'nin anayasa taslağına, YARSAV'ın kapatılmasını sağlayabilecek bir hüküm konulmasını da eleştiren Eminağaoğlu, dün yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi: "Yargı bağımsızlığı, yargıç güvencesi ve yargıyla ilgili konularda evrensel değerlere ulaşılması amacıyla, hukukun etkinliği, egemenliği ve üstünlüğü çerçevesinde faaliyet gösteren yargıç ve savcıların tek mesleki örgütü olan YARSAV üzerindeki baskılar her geçen gün artmaktadır.
YARSAV tüzüğü Ankara Valiliği'nce incelenirken İçişleri ve Adalet bakanlıkları hukuk dışı müdahalede bulunmuş, 12 Eylül döneminde 'siyasi parti kurucularının veto edilmesine' benzer bir uygulama, YARSAV üzerinde kullanılmış, Birliğin 501 kurucu üyesinden 493'ünün değiştirilmesi istenmiştir.
'Genel kurulsuz dağılma' peşindeler
YARSAV'ın kapatılması için hazırlanan ve TBMM'ye sunulan tasarı kadük olmuştur. YARSAV, Danıştay 10. Dairesi'nin verdiği yürütmenin durdurulması kararından hareketle, süresinde 26 Kasım 2006'da ilk genel kurulunu yapmıştır. Süresinde ilk genel kurulun yapılmamış olması, Türk Medeni Yasası'nın 87. maddesi uyarınca kendiliğinden dağılma nedenidir. Yürütmeyi durdurma kararına rağmen, ilk genel kurul toplantısının yapılmamasını savunan idare, böylece derneğin kendiliğinden dağılma halinin söz konusu olması için ilk genel kurulun iptali ve YARSAV Başkanı hakkında yasa ve tüzüğe aykırı genel kurul toplantısı yaptığı gerekçesiyle Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma açılması sağlanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
Anayasa taslağında hüküm var
Yargıda sivil ve serbest örgütlenme, tüm uluslararası düzenlemelerle korunmasına rağmen, yeni anayasa taslağının 30. maddesine YARSAV'ın kapatılmasını sağlayabilecek bir hüküm konulmuştur.
YARSAV hakkında, 'kurucu üyelerini değiştirmediği ve yargıyla ilgili konularda faaliyet göstermeye, yargı bağımsızlığını savunmaya devam ettiği, bu konuları tüzüğünden çıkarmadığı' gerekçesiyle de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 'derneğin feshi konulu' soruşturma açtırılmış olup, bu soruşturma da halen sürmektedir.
Adalet Bakanlığı'nı, tüm kamuoyu önünde, hukukun üstünlüğü, etkinliği ve egemenliğini savunan YARSAV üzerinden elini çekmeye, hukuk çerçevesinde hareket etmeye çağırıyoruz."