Yasa çıkana kadar GDO'ya devam!

Yasa çıkana kadar GDO'ya devam!
Yasa çıkana kadar GDO'ya devam!

ANKARA - Kamuoyunda günlerce tartışılan GDO Yönetmeliği’ne son darbeyi de Danıştay vurdu. “Bu yönetmeliğin dayandığı bir yasa henüz ortada yok” diyen Danıştay, yönetmeliği dondurdu. Türkiye, gıda güvenliği açısından 26 Ekim 2009 tarihinden önce hangi noktadaysa, o noktaya geri döndü.
GDO Yönetmeliği tam adıyla Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik 26 Ekim’de yürürlüğe girdi ve büyük kavga kopardı. Kavgada en büyük kazanım ise Türkiye’nin zaten yıllardır GDO’lu ürün yediğinin idrak edilmesi oldu. Tartışmalar sürerken bir vatandaş konuyu Danıştay’a götürdü.
Ve Danıştay 10. ve 13. Daireleri Müşterek Heyeti yönetmeliğin iki maddesinin yürürlüğünü durdurdu.  Durdurulan maddelerden birincisi (madde 11) GDO’lu ürünlerin ithalat kurallarıyla ilgili. Diğer madde de (madde 20) yönetmeliğin 26 Ekim’de yürürlüğe girdiğini ilan ediyor. Madde 20’nin durdurulmasıyla, yönetmeliği de ‘uygulanamaz’ hale gelmiş oldu.
Çöpe giden yönetmelik şunları getiriyordu: Türkiye’ye giren GDO’lu ürünler bilimsel incelemeden geçirilecek. Zararlı bulunanlara izin verilmeyecek. İzin verilenlerin üzerinde de ‘Bu ürün GDO’ludur’ etiketi bulunacak. GDO’lu ürünlerin kayıtları 20 yıl boyunca saklanacak...
Danıştay kararında Tarım Bakanlığı’nın yönetmelikle ve bazı komiteler kurarak düzenlemeye çalıştığı konuların (GDO’lu ürünlerin etiketlenmesi, analizi, ithalatının düzenlenmesi gibi) yasaya dayanması gerektiği hatırlatıldı. Böyle bir yasanınsa olmadığı vurgulandı. Danıştay’ın söz ettiğiyasa Türkiye’nin yıllardır çıkartamadığı Biyogüvenlik Yasası. Danıştay’ın gerekçesinde şu noktalar dikkat çekti: “Gıda ve yem amaçlı genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerin ithalatı, işlenmesi, ihracatı, kontrol ve denetimi konularının çıkarılacak bir yasayla düzenlenmesi gerekir.”  “Anayasa’ya göre yasada açıkça esasları belirlenmeden bakanlığa, yönetmelikle alt düzenleme yapması konusunda çok geniş yetkiler verilmesi, yasama yetkisinin devri niteliği taşıyacaktır.”
Tarım Bakanlığı yetkilileri ise “Boşluğu dolduracak bir düzenleme yapılacak” demekle yetindi. (Radikal)