Yasadışı dinlemelerle ilgili komisyon kuruluyor

Yasadışı dinlemelerle ilgili komisyon kuruluyor
Yasadışı dinlemelerle ilgili komisyon kuruluyor
AK Parti, daha önce MHP'nin gündeme getirdiği yasadışı dinlemelerle ilgili olarak TBMM'de araştırma komisyonu kurulması konusunda karar aldı.

Başbakan Tayyip Erdoğan ’ın ofisini dinleme amaçlı böcek yerleştirildiğinin ortaya çıkmasının ardından AK Parti , daha önce MHP ’nin gündeme getirdiği yasadışı dinlemelerle ilgili olarak TBMM’de araştırma komisyonu kurulması konusunda karar aldı. Komisyon, iktidar partisi ve muhalafet partisi mensupları başta olmak üzere bu konudaki mağduriyetleri ele alacak. Komisyon, mağdurları, uzmanları, bürokratları dinleyecek ve önlenmesi konusunda neler yapılabileceğine ilişkin öneriler üretecek.

BAŞBAKAN ONAY VERDİ
Ak Parti grubu, önümüzdeki hafta yasadışı dinlemelerle ilgili araştırma komisyonu kurulması için önerge verecek. MHP’nin önergesi ile birleştirilerek kurulacak, TBMM’nin bu dönemki ikinci önemli komisyonuyla, Darbe Komisyonu’nda olduğu gibi kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor. İktidar Partisi, bu konudaki kararını komisyon kurulması için önerge veren MHP’ye de bildirdi. MHP’nin önergesinde şöyle denildi:

"BU KONUDA HALKTAKİ KAYGILAR BELİRGİNLEŞMEKTEDİR"

“Son yıllarda Anayasada teminat altına alınan haberleşme hürriyetinin gayrimeşru yöntemlerle yapılan dinlemelerle çiğnendiği yönünde olaylar ve iddialar kamuoyuna yansımıştır. Üstelik dinlemenin hangi yöntemlerle yapıldığı, alınan dinleme izninin sınırlarının ne olduğu tam olarak anlaşılamayan uygulamalarla bazı mahkemelerin insan hürriyetini ortadan kaldıran mahkûmiyet kararları verdiği adli çevreler tarafından sıkça dillendirilmekte, bu konuda halktaki kaygılar daha da belirginleşmektedir.

KAMU GÖREVLİLERİ YAPIYOR İDDİASI
Özellikle yasadışı dinleme ve gözetleme ile ilgili sorumlularının bulunmaması, bu dinleme ve gözetlemelerin bir takım kamu görevlileri tarafından yapıldığına ilişkin kanaat yaygınlaşmıştır. Nitekim Sayın Başbakanın dinleme konusunda bazı kamu görevlilerinin de olabileceği hususundaki ifadeleri bu kanaatin yansımasıdır. Oysaki devleti yöneten iradenin bu kaygıları ortadan kaldırması gerekmektedir. Bu durum, birbirlerine ve devletine karşı güvensizlik hisseden bir toplum yaratılmasına yol açmakta ve sonucu ağır sosyal travmalara sebebiyet vermektedir.

DİNLEMEYLE SİYASET TANZİM EDİLİYOR
Bu dinlemelerin zaman zaman siyaset arenasında da bir araç olarak kullanılması, sandıkta görülemeyen hesapların, gayrimeşru dinlemelerle görülmek istenmesi böylece muhalefetin ve siyasetin tanzim edilmek istenmesi ve susturulması girişimlerine şahit olmak, yine son 10 yıldır, ülkemizin karşılaştığı gerçeklerden biri haline gelmiştir.

BAŞBAKANIN ODASINI DİNLEDİLER
Son günlerde ülkenin Başbakanının makam odasının dinlenebilmiş olması ve bunun bizzat Başbakanca dillendirilmiş olması, yıllarca muhalefet tarafından ortaya atılan bu iddiaların ciddiyetini bir kez daha ortaya koymakla birlikte, insanlarımızın daha güvensiz ve daha otokrat bir toplumda yaşadıklarına dair korkularını kuvvetlendirmiştir. Gayri meşru dinleme hadisesine ülke Başbakanının bizzat muhatap olması insanımızı çaresiz, karamsar ve güvensiz yapmıştır.”

TELEKULAK TASARISI DA YOLDA

Adalet Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı “yasadışı dinlemelere” verilen cezaların arttırılması ve özel hayatı ilgilendiren kayıtların sızdırılmasının önlenmesiyle ilgili yasa çalışması yapıyor. Konu, daha önce de TBMM gündemine gelmiş, TBMM İnsan Hakları Komisyonu, bu konuda rapor hazırlamıştı. Komisyonda, CHP , yasadışı dinleme iddialarının iktidar destekli olduğunu ileri sürmüş, MHP ise telefon dinlemede tekel olan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) siyasi müdahaleye açık olduğunu savunarak kaldırılmasını istemişti. (HÜRRİYET)