Yasalarda idam temizliği: '9. uyum' geçti

Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacıyla hazırlanan '9. uyum paketi', TBMM'de kabul edildi. Yasalardaki idam cezaları kaldırıldı.

ANKARA - Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacıyla hazırlanan '9. uyum paketi', TBMM'de kabul edildi. Yasalardaki idam cezaları kaldırıldı. YÖK, RTÜK, Haberleşme Yüksek Kurulu ve Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'ndan asker üyeler de çıkarıldı.
TCK'nın 46 maddesinde yapılan değişikliklerle ölüm ve idam ibareleri
'ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis' olarak değiştirildi. Yasayla, 1322 sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Yasa'nın bir maddesi, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası'nın dört maddesi ve Orman Yasası'nın bir maddesinden idam cezası hükümleri çıkarıldı.
Cezaların İnfazı Hakkındaki Yasa'da da yapılan değişikliğe göre de, müebbet cezasına çarptırılan hükümlü hakkında hücrede kalma süresi üç yıldan fazla olamayacak. Ancak, terör suçluları için bu süre üç katı olarak uygulanacak.
Teröre indirim yok
Genel Kurul'da verilen bir önergeyle, cezaların infazında müebbet ağır hapis cezasına çarptırılanlara uygulanan her ay için altı günlük indirimden, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlülerinin de yararlanması benimsendi. Bu düzenleme uyarınca müebbet ağır hapis cezası mahkûmları 16 yıl, müebbet hapis cezası hükümlüleri de 20 yıl cezaevinde kalacak. Ama bu haktan terör hükümlüleri yararlanamayacak.