Yasin El Kadı kaçtı mı?

Yasin El Kadı kaçtı mı?
Yasin El Kadı kaçtı mı?
Rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun ikinci dalgasının basına sızdırılması sonucu dosyada adı geçen önemli iki şüphelinin yurtdışına kaçtığı iddia edildi. Bu isimlerden biri de Yasin El Kadı.

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla başlayan soruşturmanın savcı Mu­am­mer Ak­kaş’tan alınmasıyla başlayan tartışmalarda ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Rüşvet operasyonunun eski savcısı Akkaş ve İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Tu­ran Ço­lak­ka­dı, operasyonun ikinci dalgasını basına sızdırma konusunda dün birbirlerini suçlayan açıklamalar yapmıştı.

Bugün gazetesinin iddiasında göre operasyonun de­şif­re edil­me­si ne­de­niy­le yol­suz­luk ve rüş­vet so­ruş­tur­ma­sı­nın şüp­he­li­le­ri ara­sın­da bu­lu­nan Ya­sin El Ka­dı ve Usa­me Ku­tu­p yurtdı­şı­na kaç­tı­.


  ETİKETLER:

  Rüşvet

  ,

  Bugün

  ,

  İddia

  ,

  savcı

  ,

  yolsuzluk