Yatağan arıtma tesisi yarın devrede

Yatağan Termik Santralı'nın üçüncü ünitesine ait arıtma tesisinin yarın faaliyete geçeceği bildirildi.

Yatağan Termik Santralı'nın üçüncü ünitesine ait arıtma tesisinin yarın faaliyete geçeceği bildirildi. 18 Ocak'ta arıtmaya geçen, ancak aynı hafta içinde oluşan arıza nedeniyle devre dışı bırakılan birinci üniteye ait arıtma tesisiyle, sistemde oluşan arıza nedeniyle planlandığı halde 18 Şubat'ta devreye sokulamayan ikinci üniteye ait arıtma tesislerinde de çalışmalar
sürdürülüyor. Bu iki ünitenin de en yakın zamanda devreye sokulabileceği belirtildi. ¶
Üçüncü üniteye ait arıtma tesisinin devreye sokulmasının ardından yarından itibaren, santralın bir ünitesinin bakıma alınacağı, yaklaşık bir ay süre ile bir ünitenin arıtmalı, bir ünitenin de arıtmasız olmak üzere iki ünite ile enerji üretimine devam edileceği ifade edildi.