Yatağan'da sular da kirlendi

Havayı zehirlediği için sık sık kapatılan Yatağan Termik Santralı'nın yeraltı sularını da kirlettiği ortaya çıktı

Havayı zehirleyerek halkı soluk alamaz hale getiren Yatağan Termik Santralı´nın, bölgede yeraltı sularını da kirlettiği saptandı. Bacalardan çıkan kükürtdioksit gazını tutacak baca gazı arıtma tesislerinin ise havayı temizlerken, sulardaki kirliliği daha da artıracağı öne sürüldü. Muğla Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Ahmet Balcı ve ekibinin bölgede yaptığı araştırmada kuyulardan su örnekleri alındı. Çevre Koruma Örgütü (EPA), Dünya Sağlık Örgütü (WHO)´nun içme suyu standartlarına ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği´nin kriterlerine göre
yapılan değerlendirmede, Yatağan suyunda kadmiyum ve kurşun metalleri, maksimum değerlerin de üzerinde çıktı. EPA´ya göre sudaki kadmiyumun kabul edilebilir değerinin 0.01 miligram/litre, Yatağan suyunda çıkan oranın ise 0.424 miligram/litre olduğu belirlendi. Kirliliğe, santralda yakılan kömürden geriye kalan küllerin içindeki ağır
metal oksitlerinin, yağmur sularıyla çözünüp, geçirgenliği yüksek olan çakıllı
ve kumlu topraklardan sızarak yeraltı suyuna karışması yol açtı. Bu yönde hazırlanan rapor Muğla Valisi Lütfi Yiğenoğlu, Çevre Müdürlüğü ve Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü´ne verilerek önlem alınması istendi. Prof.Dr. Balcı, kadmiyum ve kurşunun kanserojen olduğunu ve insan sağlığı için öldürücü etki yapabileceğini söyledi.